20.02.1999.

Saopštenje za javnost

u povodu apela Saveza udruženja građana penzionera Tuzlansko-podrinjskog kantona da se izvrši izmjena Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju

BOSS Logo 1

Bosanska stranka ponovo upozorava Vladu Federacije BiH da izmjenu Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju treba sprovesti po hitnom postupku, i to tako, da se moraju definisati striktne odredbe koje će uspostaviti ekonomsku i pravnu sigurnost penzionera, kako bi se zaštitila njihova ljudska prava.

Bosanska stranka posebno upozorava na članove 45, 50 i 51. shodno kojim je usklađivanje penzija sa rastom plata i troškova života – obavezno, međutim, zbog protupravnih formulacija, ta obaveza se još uvijek ne poštuje.

Bosanska stranka smatra da se obaveza usklađivanja penzija sa rastom plata mora poštovati, i ni u kojem slučaju ne smije se uslovljavati klauzulom ”ako ima raspoloživih sredstava kod nosioca osiguranja”.

Zbog niza proizvoljnosti – sadašnja prosječna penzija je ispod zakonskog nivoa za 61 odsto, odnosno, svaka pojedinačna penzija je umanjena za ovaj iznos.

Bosanska stranka zahtijeva od nadležnih institucija, odnosno Vlade Federacije BiH – da se izvrši hitna izmjena postojećeg Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, i da se jasnom zakonskom regulativom – konačno počnu rješavati nagomilani problemi penzionera.

20.02.1999.

You may also like...