11. april 2000.

u povodu nebrige Federalnih, Kantonalnih i Opštinskih vlasti za problem obilježavanja i uklanjanja zaostalih neeksplodiranih minsko-eksplozivnih sredstava

Bosanska stranka izražava najiskrenije saučešće porodicama mališana stradalih u minskom polju na Debelom Brdu u podnožju Trebevića – uz najstrožiju osudu Federalnih, Kantonalnih i Opštinskih vlasti, zbog njihove nebrige da konkretno riješe problem uklanjanja zaostalih neeksplodiranih minsko-eksplozivnih sredstava.

Najnovija nesreća, u kojoj su zbog nemara vlasti izgubljena tri dječija života mora alarmirati sve javne strukture da izvrše pritisak na vlasti, kako bi zaostale mine prestale uzimati ljudske žrtve.

Bosanska stranka zahtijeva da vlasti, u opštinama gdje nisu finansijski sposobne potpuno deminirati rizična područja, izvrše adekvatno obilježavanje istih uz angažovanje ljudi na službi obezbjeđenja. To je pored deminiranja jedini način da se spriječi, ili bar značajno umanji opasnost od budućih tragedija.

Takođe, Bosanska stranka apeluje na medije, građanska udruženja, nevladine organizacije, SFOR, IPTF i druge organizacije i asocijacije – da se maksimalno angažuju u pokretanje kampanje edukovanja građanstva o opasnosti od mina, obzirom da su ovakve kampanje ranije davale određene rezultate, a sada se evidetno ne provode.

You may also like...