12. mart 2002.

u povodu zahtjeva Bosanske stranke Uredu Visokog predstavnika i federalnoj Komisiji za praćenje zakonitosti rada pravosudnih organa – za suspenziju opštinskog tužioca Šesenama Ćosića

Bosanska stranka je Uredu Visokog predstavnika i federalnoj Komisiji za praćenje zakonitosti rada pravosudnih organa, uputila zahtjev za suspenziju tuzlanskog opštinskog tužioca Šesenama Ćosića – zbog grube zloupotrebe položaja i ovlaštenja.

Opštinski tužilac Šesenam Ćosić, nezakonitim krivičnim prijavama za navodno počinjeno djelo klevete, sprečava građane da iznesu dokaze o krivičnoj odgovornosti kantonalnih i opštinskih funkcionera – čime je protuzakonitim i samovoljnim uvođenjem verbalnog delikta, prekršio pravila tužilačke funkcije, i princip prava i zakonitosti podredio interesima aktuelnih političkih moćnika.

BOSS zahtijeva da se opštinski tužilac Šesenam Ćosić dovede u ravnopravan položaj sa ostalim građanima, kako bi bio spriječen da pravosudnu moć koristi za zastrašivanje građana u cilju zaštite kriminalaca instaliranih u izvršnu vlast.

You may also like...