13.02.1999.

Saopštenje za javnost

u povodu blokiranja budžeta Tuzlansko-podrinjskog kantona

BOSS Logo 1

Sa stanovišta Bosanske stranke, blokiranje budžeta Tuzlansko-podrinjskog kantona od strane nadležne Finansijske policije, za koju nadležne vlasti, po svim indicijama korumpiranog Kantona, navodno, ne znaju ko ih je ovlastio da vrše inspekciju – predstavlja flagrantno kršenje Povelje prava o radu, jer se određenoj kategoriji radnika ne mogu isplatiti njihove plate.

Ne ulazeći u očiti stranački obračun, Bosanska stranka smatra da su time oštećeni građani i oni radnici koji svoje plate ostvaruju iz budžeta TPK-a, tj. u zdravstvu, prosvjeti, kulturi, policiji i td.

Stoga, Bosanska stranka zahtijeva od kantonalnih vlasti i Finansijske policije, neovisno od njihovih međusobnih razmirica da – hitno deblokiraju račun.

13.02.1999.

You may also like...