13.07.2002. – u povodu Prijedloga zakona o izmjeni Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju

Press konferencija

 

u povodu Prijedloga zakona o izmjeni Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju Federacije BiH, kojim se usklađuje rast penzija sa rastom plata, a koji je od strane federalnog poslanika Mirnesa Ajanovića upućen Predstavničkom domu Parlamenta FBiH na usvajanje.

 

Predsjednik Bosanske stranke i federalni poslanik Mirnes Ajanović uputio je federalnom Parlamentu na usvajanje, po hitnom postupku, Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju Federacije BiH, kojim se usklađuje rast penzija sa rastom plata.

Predloženim izmjenama zakona starosna penzija usklađuje se sa procentom rasta prosječne plate na teritoriji Federacije u godini u kojoj se vrši usklađivanje ove penzije na osnovu podataka Zavoda za statistiku. Rast penzija sa rastom plata obavezno se usklađuje svaka tri mjeseca, a konačno usklađivanje penzija za prethodnu godinu vrši se istovremeno sa usvajanjem godišnjeg obračuna nosioca osiguranja za tu godinu.

Predloženim izmjenama zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju usklađuje se rast penzija sa rastom plata, čime prestaje diskriminacija prema penzionerima – koja je nastala protuustavnim narušavanjem stečenih prava penzionera.

 

 

13.7.2002.

You may also like...