14. avgust 2003.

u povodu ponovnog zahtjeva BOSS-a Parlamentu FBiH, da se u dnevni red naredne sjednice uvrsti tačka – “Odluka o odbijanju odluke Administrativne komisije o povećanju poslaničkih primanja”

Predsjednik BOSS-a i federalni poslanik Mirnes Ajanović je uputio u parlamentarnu proceduru ponovni zahtjev, da se u dnevni red naredne sjednice uvrsti tačka “Odluka o odbijanju odluke Administrativne komisije o povećanju poslaničkih primanja” – uprkos odbijanju Parlamenta FBiH da na prošloj sjednici raspravlja o zahtjevu  BOSS-a za odbijanje odluke o povećanju poslaničkih primanja.

Odluka o povećanju poslaničkih primanja neprimjerena je aktuelnoj ekonomskoj situaciji, pa ponovni zahtjev BOSS-a predstavlja legalan i legitiman pritisak, kako bi federalni Parlament usvojio ispravnu i humanu logiku – da nema nikakvog povećanja poslaničkih primanja sve dok Parlament ne primora federalnu Vladu da obezbijedi prihvatljiv ekonomski i socijalni status za sve građane, istakao je predsjednik BOSS-a i federalni poslanik Mirnes Ajanović.

You may also like...