14.05.2015.

Press konferencija

u povodu kršenja radničkih prava i putem Zakona o zdravstvenom osiguranju Federacije BiH

21 godina - bossRadnička prava u Federaciji BiH ugrožena su ne samo najavom izmjene Zakona o radu, nego i aktuelnim Zakonom o zdravstvenom osiguranju kojim se onemogućavaju radnici u liječenju u slučaju povrede na radu ili oboljenja od profesionalnih bolesti, upozorio je predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović. Odredbama članova 36., 58. i 81. Zakona o zdravstvenom osiguranju, u slučaju povrede na radu i oboljenja od profesionalne bolesti – troškovi liječenja, rehabilitacije i ortopedskih pomagala padaju na teret pravnog ili fizičkog lica kod koga je osiguranik zaposlen. Nedopustivo da se za radnike kojima se plaćaju doprinosi, u šta je uključeno i zdravstveno osiguranje, u slučaju povrede na radu ili bolesti – liječenje uslovljava dodatnim plaćanjem u novčanim iznosima od više desetina hiljada maraka. Takva praksa je rezultirala i gašenjem većeg broja firmi zbog nemogućnosti plaćanja nastalih obaveza i blokiranja računa, te je potrebno da Vlada FBiH pripremi izmjenu Zakona o zdravstvenom osiguranju kako bi se ukinule diskriminatorske odredbe i radnicima omogućila adekvatna zdravstvena zaštita, istakao je predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović.

14.05.2015.

You may also like...