15. oktobar 2002.

u povodu poziva Pedija Ešdauna predstavnicima značajnih političkih stranaka – na dogovor o načinu provođenja planiranih demokratsko-ekonomskih reformi BiH

Bosanska stranka pozdravlja namjeru Visokog predstavnika da planiranu demokratsko-ekonomsku reformaciju BiH provede putem otvorenog dogovora i u saradnji sa bh. političkim strankama koje imaju značajan i legitiman politički uticaj.

BOSS u potpunosti podržava najavljene reforme Visokog predstavnika koje stavljaju akcent na stručnost a ne političku podobnost kadrova u civilnim strukturama, te prihvata upućeni poziv da aktivno učestvuje u razgovorima o načinu njihovog provođenja – izražavajući posebno zadovoljstvo što je u reforme utkana i ideja BOSS-a o neophodnosti koncipiranja adekvatne poreske politike.

BOSS ističe, da je transparentnost rada Visokog predstavnika i njegova očigledna volja za otvoren dogovor sa političkim predstavnicima bh. građana, izuzetno pozitivan pomak za demokratizaciju BiH – što nije bila praksa bivšeg Visokog predstavnika koji je sudbinu bh. građana dogovarao sa favorizovanim izabranicima i putem tajnih večera.

You may also like...