15. oktobar 2003.

u povodu preventivnih kontrola koje u skladu sa svojim mandatom u BiH obavlja SFOR

BOSS izražava podršku nastojanju SFOR-a, da preventivnim kontrolama, u skladu sa svojim mandatom, djeluje na zaštiti bh. građana, očuvanju mira i sprečavanju instaliranja policijske države u Bosni i Hercegovini.

BOSS ocjenjuje da su kontrole koje u skladu sa Okvirnim mirovnim sporazumom vrši SFOR, neophodne – u cilju sprečavanja zloupotrebe obavještajnih službi, ministarstava unutarnjih poslova i drugih službi i institucija, od strane otuđenih centara moći.

You may also like...