17. januar 2000.

Izvještajna godišnja press konferencija

Političke aktivnosti:

1.   PRESS KONFERENCIJE I SAOPŠTENJA ZA JAVNOST

Bosanska stranka je u toku 1999. održala 76 press konferencija na kojima su prezentirani politički stavovi o aktuelnim političkim, ekonomskim, socijalnim, pravnim, kulturnim i drugim događajima u Bosni i Hercegovini. Takođe, Bosanska stranka je izdala 182 saopštenja za javnost, koja su bila plasirana u domaćim listovima i u elektronskim medijima oba bh entiteta. O važnijim aktivnostima BOSS-a obavještavane su strane informativne kuće i diplomatsko-konzularna predstavništva sa kojima je Bosanska stranka ostvarila značajnu saradnju.

2.   INTERVJUI I UČEŠĆA U RTV EMISIJAMA

Predstavnici Bosanske stranke su u toku 1999., u štampanim i elektronskim medijima oba bh entiteta i međunarodnoj javnosti dali ukupno 93 intervjua, odnosno izjave za javnost. Kao u javnosti zapažene vrijedi istaći intervjue predsjednika BOSS-a Mirnesa Ajanovića u «Večernjim novinama», «Startu», «Svijetu», «Oslobođenju», «Dnevnom Avazu» «Ljiljanu», «Hrvatskoj riječi», «Reporteru», «Revoltu», «Nezavisnim novinama» te učešća u emisijama RTV BiH, OBN-a, Slobodne Evrope, Radio FERNA, kao i u emisijama RTV TK, NTV Hajata, RTV Studio 99 itd., zatim učešća u okruglim stolovima na temu borbe protiv korupcije, stalnog izbornog zakona, slobode informisanja i sl.

4.   PLAKATI

U toku 1999. godine Bosanska stranka je objavila i u više gradova BiH prezentirala ukupno 10 plakata i letaka među kojima vrijedi istaći sljedeće: «Skinite nam se s vrata», «Kadija brani kadija sudi», «Niko nema pravo da vas pljačka», «Referendum o privatizaciji», «Program ekonomskih i socijalnih reformi», «Neka živi Nato, neka živi Amerika», «Da li je Selim Bešlagić ratni zločinac» kao i posljednji pod naslovom «Eviva Tuzla liberte».

5.   ORGANIZACIJA PROMOCIJA I MANIFESTACIJA

U toke protekle godine Bosanska stranka je organizovala promociju knjige Džaspera Ridlija «Tito – biografija» u Tuzli i nekoliko manifestacija od kojih vrijedi istaći centralno obilježavanje Dana državnosti BiH u Srebreniku.

Parlamentarne aktivnosti:

Kandidati Bosanske stranke u zakonodavnoj vlasti Parlamenta Federacije BiH, te skupštinama Zeničko-dobojskog, Unsko-sanskog, Tuzlanskog i Sarajevskog kantona, svojim aktivnostima dali su dimenziju realiteta mogućnosti reafirmacije društva u kome će vladati poštivanje zakona, socijalna pravda i u kome se građani neće osjećati manje vrijednim, poniženim i potlačenim.

Parlamentarizacija Bosanske stranke već je donijela pozitivne promjene u radu zakonodavne vlasti, posebno Parlamenta Federacije BiH koji donosi egzistencijalne zakone za građane. Zalaganjem predsjednika BOSS-a i federalnog poslanika Mirnesa Ajanovića za eliminisanje anarhije iz rada Parlamenta, ova institucija počela je poštivati Ustav i vlastiti Poslovnik i time ekspeditivnije donositi predložene zakone.

Bosanska stranka je pokazala i zavidan nivo aktivnosti u otkrivanju korupcije i zloupotreba položaja od strane funkcionera, i prva je (za sada i jedina) politička snaga koja je javno izrazila zahtjev za pokretanje odgovornosti svih koji su prekršili ratno prvo i Ženevske konvencije.

Rezultati koje je u proteklom periodu ostvarila Bosanska stranka ogledaju se i u anketi OSCE-ovog Radija FERN, prema čijem istraživanju javnog mijenja predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović zauzima treće mjesto na listi najpopularnijih bh političara protekle godine.

Uvidom u javne istupe je uočljivo da je BOSS prije ostalih promovisao stavove koji su isprva žestoko osuđivani, posebno od aktuelne vlasti ali i od tzv. opozicije, da bi kasnije postajali opšteprihvaćeni.

Sve navedeno potvrđuje tezu da je Bosanska stranka politički aktivna ne samo pred izbore, kao ostale stranke, već kontinuirano.

Bosanska stranka će se i dalje zalagati za političke ciljeve vraćanja građanskog dostojanstva narodima Bosne i Hercegovine, što podrazumijeva kontinuiranu političku borbu za socijalnu i egzistencijalnu sigurnost svih građana, kao i za politička rješenja koja će stvarati trajnu društveno-političku stabilnost.

Bosanska stranka smatra da će javašluk jednonacionalnih vladajućih stranaka i SDP-a BiH rezultirati time da će 2000.-ta godina, nakon desetogodišnje vladavine, tragične za sve narode Bosne i Hercegovine – biti u znaku svrgavanja nenarodne i lopovske vlasti i njenih poslušnika.

 

 

 

You may also like...