30. septembar 2000.

u povodu najave MIP-a BiH o mogućnosti bezuslovne uspostave diplomatskih odnosa sa SRJ

Bosanska stranka se najoštrije protivi najavi Ministarstva inostranih poslova BiH – o mogućoj bezuslovnoj uspostavi diplomatskih odnosa Bosne i Hercegovine sa SR Jugoslavijom.

Uspostava diplomatskih odnosa sa državom čiji je režim uz nesebičnu pomoć današnje srbijanske tzv. demokratske opozicije planirao i provodio etničko čišćenje, i koji je direktno odgovoran za stravična stradanja svih bh. naroda, je osjetljivo i komplikovano političko pitanje – koje ne može samostalno rješavati niti MIP niti bilo koji drugi bh organ, bez prethodnog traženja mišljenja od građana BiH putem javne rasprave ili referenduma.

Euforija prisutna u domaćoj i inostranoj javnosti, oko pobjede srbijanske tzv. demokrastke opozicije, očigledno djeluje i na zvaničnike MIP-a BiH, koji zanemaruju činjenicu da politička platforma srbijanske tzv. opozicije sadrži iste elemente nacional-šovinizma kojima je obilježena režimska vladavina Slobodana Miloševića.

To što će umjesto balkanskog Firera na vlast doći mogući balkanski Himler ili Ajhman, koji rješenje balkanskog pitanja vidi istim očima samo sa druge političko-strateške distance – neće kvalitativno promijeniti situaciju u SRJ, pa prema tome ni odnos prema BiH. Poznato je da je Vojislav Koštunica svoju predizbornu kampanju gradio na kritikovanju Miloševića što je izgubio ratove a ne što ih je vodio. Neshvatljivo je da zagovornici bezuslovne uspostave diplomatskih odnosa BiH sa SRJ ne obraćaju nimalo pažnje ni na oprezne izjave Međunarodne zajednice -koja podržava pad Miloševića, ali ne propušta istaći zabrinutost zbog ranijih nacionalističkih izjava i aktivnosti Vojislava Koštunice.

Uspostava diplomatskih odnosa sa SRJ prije nego nova vlast dokaže da će i raditi ono što govori, jeste slijep politički potez priznavanja legitimnosti novom jugoslovenskom režimu za kojeg se lako može ispostaviti da je isti kao i stari, ili – možda i gori.

Obzirom da je historijski dokazano da se nijedan diktator nije vlasti odrekao mirnim putem, povlačenje Miloševića sa političke scene, bez prolijevanja krvi, indikativno ukazuje na veliku mogućnost – da će Koštunica preuzeti vlast de yure a da će de facto i dalje vladati Milošević, kojem ne bi bilo prvi put da je izigrao Međunarodnu zajednicu.

Bosanska stranka upozorava državne organe BiH da su prije svakog poteza u pravcu uspostave diplomatskih odnosa sa SRJ dužni konsultovati građane BiH – koji su gotovo 10 godina žrtve nacinalističke politike čije se posljedice i danas osjete.

You may also like...