03. oktobar 2000.

Kandidatske liste BOSS – Bosanske stranke za novembarske izbore (nosioci listi)

Kandidat za predsjednika RS Aljo Dugonjić,

i potpredsjednika RS Jovanka Šarac – Beca

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Federacije BiH

Mirnes Ajanović, nosilac kompenzacione liste

Izborna jedinica 1 Hasan Hadžalić, izborna jedinica 2. Bahrija Kosovac, izborna jedinica 3 Mirnes Ajanović, izborna jedinica 4 Ekrem Đerzić, izborna jedinica 5 Softić Esad, izborna jedinica 6 Kemal Šehić, izborna jedinica 7 Faruk Beganović, izborna jedinica 8 Mustafa Sarajlić, izborna jedinica 9 Elmir Hadžialić – Miro, izborna jedinica 11 Mirjana Đorđević, izborna jedinica 12 Hasan Fišić.

Narodna skupština Republike Srpske

Dušan Adamović, nosilac kompenzacione liste

Izborna jedinica 1 Dženita Muslić, izborna jedinica 2 Huso Šabanović, izborna jedinica 3 Dušan Adamović, izborna jedinica 5 Husić Ismet.

Nosioci lista za kantonalne skupštine: Nijaz Veladžić Unsko-sanski kanton, Tarik Ključanin Tuzlanski kanton, Avdo Ismić Zeničko-dobojski kanton, Enver Heto Srednjo-bosanski kanton, Refik Helbet Hercegovačko-neretvanski kanton i Naser Husić Sarajevski kanton.

 

Bosanska stranka je putem današnje press konferencije prezentirala izborne kandidatske liste za novembarske izbore, koje su koncipirane na osnovu paritetne nacionalne, polne i starosne strukture stanovništava, i na osnovu kadrovskih potreba za rješavanje aktuelnih bosanskohercegovačkih problema.

Kandidati Bosanske stranke su nekompromitovani ljudi, koji su kadrovski i stručno sposobni odgovoriti svakoj situaciji – što je BOSS svojim radom već dokazao u proteklom periodu, nudeći ekonomske, socijalne i naučno-stručne programe za rješavanje aktuelnih problema u BiH.

You may also like...