20. mart 2000.

u povodu zahtjeva Bosanske stranke Opštinskom vijću Tuzla – za reviziju Izvještaja o radu opštinskog načelnika za proteklu godinu

Bosanska stranka upozorava građane Opštine Tuzla i vijećnike Opštinskog vijeća, da je Izvještaj o radu opštinskog načelnika za proteklu godinu, još jedna u nizu obmana načelnika i njegovih saradnika.

Ispitujući navode apela građana mjesne zajednice Šićki Brod, koji tvrde da je načelnik Tuzle u svom Izvještaju lažno prikazao količinu utrošenih opštinskih sredstava na području ove MZ, predstavnici Mjesnog odbora BOSS-a Šićki Brod došli su do sljedećih podataka:

Uvidom u evidenciju utroška opštinskih sredstava za projekte u MZ Šićki Brod koji su navodno realizovani u protekloj godini, utvrđeno je – da postoji razlika između podataka o utrošenim sredstvima koji su evidentirani u evidenciji Opštinske službe za stambeno-komunalne poslove i podataka koje o tim sredstvima navodi načelnik Tuzle u svom Izvještaju o radu, koji je 4. III 2000. prezentirao građanima ove MZ.

Pored razlika o količini utrošenih sredstava koji se pominju u ova dva izvještaja, od kojih je samo izvještaj nadležne opštinske službe ovjeren – građani MZ Šićki Brod su zapanjeni što oba izvještaja navode projekte koji nikada nisu implementirani na području ove MZ. Prije svega riječ je o projektu izgradnje kanalizacione mreže za koji je prema navodima oba izvještaja utrošeno 150.000 KM. Potpisi peticije građana MZ Š.Brod i uvid u stanje na terenu svjedoče da je kanalizaciona mreža izgrađena jedino u načelnikovom izvještaju. Takođe, pominju se enormne cifre za izgradnju dječijeg igrališta u izbjegličkom naselju Mihatovići, što stanje na terenu ne potvrđuje.

U evidenciji nadležne opštinske službe, prema dokumentu br 16/2000 od 3. II 2000 za projekte na području MZ Š. Brod u 1998. utrošeno je 336.525 KM, a prema izvještaju načelnika količina utrošenih sredstava je 130.525 KM. Takođe prema Izvještaju načelnika, u 1999. godini za projekte u MZ Š.Brod utrošeno je 992.569 KM – dok evidencija nadležne opštinske službe pokazuje da utrošak sredstava iznosi 1.115.655. KM.Ukupni utrošak sredstava u MZ Šićki Brod za period 1998/99 prema izvještaju načelnika je 1.123.094 KM – međutim, prema evidenciji nadležne opštinske službe utrošak sredstava iznosi 1.471.730 KM. Razlika između ova dva izvještaja iznosi 348.636 KM.

Prema izvještaju načelnika, dio ovih sredstava koji se odnosi na prikupljene donacije za projekte u MZ Š.Brod u 1998/99 je 1.024.079 KM – no izvještaj nadležne opštinske službe navodi podatak o 1.449.180 KM. Razlika ova dva izvještaja o količini prikupljenih donacija je 425.101 KM.

Uz navedeno, utvrđeno je da Izvještaj o radu načelnika, koji je naveden u dokumentu nadležne opštinske službe, prikazuje da je Opština Tuzla obezbijedila 1.560.374. KM doniranih sredstava – što je podatak koji se ne slaže Izvještajem koji je građanima MZ Š. Brod prezentirao sam načelnik.

Sve navedeno dokazuje da je Izještaj o radu načelnika za proteklu godinu, kao i izvještaj o ovim sredstvima koji je prezentirala Opštinska služba za stambeno-komunalne poslove i poslove mjesnih zajednica, još jedna obmana načelnika i podređene mu službe, ali i krivično djelo – što je BOSS već dokazao prezentovanjem činjenica da su fotografije kojima načelnik “potkrjepljuje” navodno realizovane projekte u protekloj godini snimljene još 1996. godine.

Zbog navedenih dokaza koje je u vidu fotografija prezentirao BOSS i novih dokaza koji su prezentirani putem današnje press konferencije, a posebno zbog apela građana MZ Š. Brod koji su angažovanjem “marka na marku” sami izdvajali sredstva za obnovu infrastrukture – Bosanska stranka zahtijeva od Opštinskog vijeća Tuzla da hitno izvrši reviziju Izvještaja o radu načelnika u protekloj godini, odnosno da zahtijeva od načelnika specifikacijski prikaz za svaki implementirani projekat, kao i dokumentaciju o načinu izbora izvođača radova.

Takođe, BOSS zahtijeva od nadležnog tužilaštva da na osnovu prezentiranih informacija, u skladu sa Zakonskim propisima da nalog Finansijskoj policiji – odjeljenje Tuzla, za pokretanje istrage o načinu, količini i zakonitosti utroška sredstava iz budžeta Opštine Tuzla, koja se navode u načelnikovom izvještaju.

Obzirom da tužilaštvo nije javnost upoznalo sa rezultatima ranije istrage o radu načelnika opštine i njegovih saradnika, a koja je pokrenuta na osnovu indicija koje je BOSS dostavio polovinom prošle godine – jasno je da novi izostanak reakcije znači da su Tužilaštvo i Opštinsko vijeće u funkciji prikrivanja kriminalnih radnji načelnika.

You may also like...