05. oktobar 2000.

u povodu implementacije odluke Ustavnog suda BiH o konstitutivnosti naroda

Bosanska stranka pokreće proces prikupljanja potpisa podrške od strane građana – za efikasnu implementaciju odluke Ustavnog suda o konstitutivnosti sva tri bh. naroda na cjelokupnoj teritoriji države.

Programom koji je izradila Bosanska stranka u cilju provođenja odluke Ustavnog suda BiH – potrebno je izmijeniti entitetski i kantonalni oblik teritorijalno-administrativnog uređenja BiH, i uspostaviti oblasti uređene po uzoru na Distrikt Brčko.

Distrikt Brčko je uzet kao model budećeg uređenja BiH upravo iz razloga što je praksa pokazala da je to najuspjeliji projekat Međunarodne zajednice u BiH – model koji garantuje nebirokratsku administraciju, a time i zadovoljavajući stepen građanskih prava i razvoj ekonomije. Program Bosanske stranke koji je utemeljen na ovom modelu predviđa BiH kao cjelinu koju sačinjava nekoliko jedinica, distrikta sa vladama i skupštinama distrikta umjesto dosadašnjih entitetskih i kantonalnih organa uprave – čime se, između ostalih prednosti, ostvaruje i drastično smanjenje postojećeg administrativnog aparata. Broj distrikta bi bio manji od broja postojećih kantona, a formirali bi se u većim bh. gradovima koji bi bili središta ovih administrativnih jedinica – i čiji bi broj bio utvrđen konsenzusom naroda.

Činjenica je da su strani ulagači najviše zainteresovani za ulaganja u Distrikt distrikt upravo iz razloga što takvo administrativno uređenje garantuje potpunu zaštitu imovinskih prava – što dodatno potvrđuje potrebu takvog ustroja na državnom nivou.

To u praksi znači direktno i efikasno provođenje u djelo odluke Ustavnog suda BiH kojom je proglašena konstitutivnost Bošnjaka, Srba i Hrvata na cijeloj teritoriji BiH – čemu je direktno suprotstavljen sadašnji oblik teritorijalno-administrativnog uređenja koji upravo negira prava naroda na konstitutivnost.

Uspješnu provedbu Programa Bosanske stranke garantuje predviđena inkorporacija međunarodnih predstavnika u vlade i parlamente distrikta – čime bi se izbjegla jalovost prisutna u radu postojećih organa. Nova tijela koja se formiraju uspostavom distrikta, u kojima će uz predstavnike bh. naroda ravnopravno učestvovati i predstavnici međunarodne zajednice garantuju izbjegavanje sukoba nadležnosti koji vlada između bh. organa i organa Međunarodne zajednice, i ravnopravnu podjelu odgovornosti za sve odluke koje se donose – uključujući i političke. .

BOSS poziva Visokog Predstavnika u BiH, članove Predsjedništva i Parlamenta BiH, članove entitetskih vlada i parlamenata, i druge relevantne institucije i predstavnike Međunarodne zajednice – da zaustave izborni proces kako bi se pravovremeno provela odluka Ustavnog suda BiH o konstitutivnosti naroda, koja je obavezujuća kako za bh. tako i za međunarodne zvaničnike.

Ukoliko se ne omogući proces usklađivanja teritorijalno-administrativnog uređenja BiH, odluka Ustavnog suda BiH ostaće neimplementirana najmanje naredne dvije godine – građani će imati vlast konstituiranu mimo Ustava, a BiH će i dalje stojati daleko od ekonomskog prosperiteta i poštivanja ljudskih prava.

BOSS poziva građane da svojim potpisom podrže provedbu ustavnih odredbi i njihovu primjenu na teritoriji cijele države.

You may also like...