06. oktobar 2000.

u povodu Programa Bosanske stranke za usklađivanje teritorijalno-administrativnog uređenja BiH sa odlukom Ustavnog suda BiH o konstitutivnosti naroda

Bosanska stranka pokreće proces prikupljanja potpisa podrške od strane građana – za Program usklađivanja teritorijalno-administrativnog uređenja BiH sa odlukom Ustavnog suda BiH o konstitutivnosti sva tri bh. naroda na cjelokupnoj teritoriji države.

Programom koji je izradila Bosanska stranka u cilju provođenja odluke Ustavnog suda BiH – potrebno je izmijeniti entitetski i kantonalni oblik teritorijalno-administrativnog uređenja BiH, i uspostaviti oblasti uređene po uzoru na Distrikt Brčko.

Distrikt Brčko je uzet kao model budećeg uređenja BiH upravo iz razloga što je praksa pokazala da je to najuspjeliji projekat Međunarodne zajednice u BiH – model koji garantuje zadovoljavajući stepen građanskih prava, a time i i razvoj ekonomije, odnosno uključenje u evropske i svjetske integracije.

Broj i raspored novih teritorijalno-administrativnih jedinica koje predviđa Program BOSS-a zasnovan je prema mapi Međunarodne zajednice kojom su definisane višečlane izborne jedinice za državni Parlament. Bosna i Hercegovina na taj način postaje cjelina, sa jednim parlamentom, jednom vladom, i osam ravnopravnih distrikta. Dosadašnji entitetski i kantonalni nivoi vlasti mijenjaju se skupštinama distrikta – čime se, između ostalih prednosti, ostvaruje i drastično smanjenje postojećeg administrativnog aparata.

BOSS poziva Visokog Predstavnika u BiH, članove Predsjedništva i Parlamenta BiH, članove entitetskih vlada i parlamenata, i druge relevantne institucije i predstavnike Međunarodne zajednice – da zaustave izborni proces kako bi se pravovremeno provela odluka Ustavnog suda BiH o konstitutivnosti naroda, koja je obavezujuća kako za bh. tako i za međunarodne zvaničnike.

Ukoliko se ne omogući proces usklađivanja teritorijalno-administrativnog uređenja BiH, odluka Ustavnog suda BiH ostaće neimplementirana najmanje naredne dvije godine, a građani će imati vlast konstituiranu mimo Ustava, a BiH će i dalje biti daleko od evropskih integracija.

BOSS će narednih dana detaljno upoznati javnost sa pojedinostima vezanim za Program usklađivanja teritorijalno-administrativnog uređenja BiH, kao i o lokacijama na kojima će građani svojim potpisom moći podržati provedbu ustavnih odredbi i njihovu primjenu na teritoriji cijele države.

You may also like...