12. oktobar 2000.

u povodu početka implementacije dijela programske platforme Bosanske stranke – kojim je razrađen efikasan način provedbe procesa povratka raseljenih lica

Bosanska stranka pozdravlja početak implementacije jedne od programskih odrednica Bosanske stranke prezentirane u okviru izborne platforme za protekle opšte izbore – kojom je razrađen efikasan način provedbe procesa povratka raseljenih i izbjeglih lica, odnosno način rješavanja problema smještaja deložiranih porodica.

Pritisak javnosti na strukture vlasti, koji je uslijedio nakon BOSS-ove prezentacije načina ubrzanog rješavanja povratka prognanih i raseljenih lica, posebno nakon angažmana predsjednika BOSS-a i federalnog poslanika Mirnesa Ajanovića u emisiji BHT-a “Debata”, na temu povratka izbjeglih lica, rezultirao je prihvatanjem programa za koji se Bosanska stranka kontinuirano zalaže već četiri godine.

Sarajevski primjer implementacije dijela Programa Bosanske stranke dokazuje da su bile ispravne tvrdnje da se proces povratka može deblokirati i višestruko ubrzati obezbjeđivanjem minimalnih sredstava u opštinskim proračunima – koja bi se trošila na ime plaćanja smještaja za deložirana lica u privatnim objektima.

Praksa pokazuje da ispunjenje obaveze obezbjeđivanja alternativnog smještaja od strane opština, i revizija svih slučajeva korištenja alternativnog smještaja, predstavlja jedini način deblokade procesa povratka i sprečavanja kršenja ljudskih prava prognanika i boračkih porodica.

Činjenica je – da se prihvatanju i realizaciji ideje Bosanske stranke pristupilo ranije, brojni incidenti bi se izbjegli a hiljade prognanih, koji se još uvijek bore za povratak, bili bi u svojim domovima još 1996. – kada je ovakav program povratka prvi puta ponuđen.

Bosanska stranka poziva sve opštinske vlasti da iz opštinskih proračuna plate smještaj deložiranim licima, i da u opštinsku politiku ugrade revizije svih slučajeva korištenja alternativnog smještaja.

You may also like...