01. novembar 2000.

u povodu skandaloznog ukora koji je Izborna apelaciona potkomisija uputila BOSS-u i Mirnesu Ajanoviću zbog njegovog iznošenja istinitih i ničim demantovanih činjenica

Bosanska stranka sa ogorčenjem osuđuje tendenciozni ideološko-policijski ukor koji je Izborna apelaciona potkomisija uputila BOSS-u i Mirnesu Ajanoviću – štiteći interese tzv. opozicije, odnosno SDP-a.

Bosanska stranka će se putem svog pravnog zastupnika, odvjetnika Faruka Balijagića, obratiti Komisiji za ljudska prava američkog Kongresa, te Centrali OSCE-a u Beču – sa zahtjevom da Misija OSCE-a u BiH mora poštivati vladavinu zakona, te da se OSCE mora povinovati istini.

Odvjetnik Faruk Balijagić je istakao da o opasnoj i nečasnoj pozadini ovog poteza Izborne apelacione potkomisije svjedoče činjenice da je “oštar ukor” i “upozorenje ozbiljnijim kažnjavanjem BOSS-a” doneseno jednostrano, bez uvažavanja prava druge strane da iznese svoje činjenice – čime je svjesno ugrožena objektivna istina.

Mirnes Ajanović je neargumentovano optužen zato što je u emisiji TV USK iznio činjenice koje se ne mogu ničim demantovati – a riječ je o sistematskoj politici deložacije Bošnjaka uz zanemarivanje obaveze obezbjeđenja alternativnog smještaja, kao i o tome da se predstavnik SDP-a građanima i poslanicima obratio sa skupštinske govornice u alkoholisanom stanju, te da je indikativno da je SDP podržao smanjenje poreza na alkohol, i uvođenje poreza na knjige.

Obzirom da predstavnik SDP-a u pomenutoj emisiji nije demantovao navode Mirnesa Ajanovića – osim što je iznosio neargumentovana uvjeravanja da Ajanovićevi navodi nisu tačni, da bi sam sebe odmah nakon toga demantovao izjavom – da ništa ne zna o tim navodima i da je moguća istina to što je Mirnes Ajanović govorio.

Bosanska stranka je prilikom iznošenja dokaza o protuustavnim radnjama OSCE-a upozoravala da je ugrožena demokratija i da će uslijediti ideološko-policijska odmazda pokušajem uklanjanja federalnog poslanika Mirnesa Ajanovića iz političkog života.       To je naročito radikalizirano nakon što je BOSS objavio činjenice o indicijama da se seksualno zlostavljaju bosanske žene zaposlene u međunarodnim organizacijama u BiH., te zahtjevu za istragu o korupciji međunarodnih funkcionera bez čijeg saučešća sa domaćim političarima korupcija ne bi imala ovolike razmjere.

Aršini koje primjenjuje OSCE jasno govore da postoji aktivna saradnja između OSCE-a i SDP-a – gdje kažnjavanje BOSS-a predstavlja prihvatljivu cijenu za cilj koji se želi postići pokušajem zatvaranja usta i prikrivanja istine.

You may also like...