05. april 2000.

u povodu prezentacije kandidatskih listi Bosanske stranke za opštinska vijeća

Bosanska stranka je putem današnje press konferencije prezentirala izborne kandidatske liste za predstojeće opštinske izbore, koje su za svih 85 opština u oba entiteta BiH, za koliko je stranka ukupno predala liste, koncipirane na osnovu nacionalne, polne i starosne strukture stanovništva, i na osnovu kadrovskih potreba za rješavanje komunalnih problema.

Kandidati Bosanske stranke su nekompromitovani ljudi, koji su kadrovski i stručno sposobni odgovoriti svakoj situaciji koja bi se mogla postaviti pred opštinskog vijećnika – što je BOSS svojim radom već dokazao u proteklom periodu, nudeći ekonomske, socijalne i naučno-stručne programe za rješavanje trenutnih problema u Bosni i Hercegovini.

O svom radu Bosanska stranka je u proteklih godinu dana objavila preko 250 saopštenja za javnost i drugih javnih materijala o komunalnim problemima kojima je dokazala, ne samo da ima sposobne kadrove, već i da su opštinske vlasti, nesposobne, ogrezle u kriminalu, nezakonitim poslovima, zloupotrebama službenog položaja i korištenju opštinskih budžeta za realizaciju projekata koji nisu od vitalnog značaja, a koji služe protuzakonitom sticanju materijalne dobiti. Dok građani nemaju vode, ili je imaju nekvalitetnu, dok prepuni kontejneri smeća prijete raznim zarazama, dok su glavne saobraćajnice u gradovima razorvane i pune udarnih rupa, dok vlada nezapamćeni komunalni haos, prljavština i pesnitluk… – za to vrijeme opštinske vlasti grade milionima vrijedne tržne centre koji ne trebaju nikom osim onima što za ugovoreni posao dobijaju 10 posto, ili nove trospratne kuće.

Građanima su potrebne čiste ulice, kontejneri, voda, a ne mermerni trotoari, promašeni projekti i urbanistički planovi razvoja opština kakvi ne postoje ni u jednom gradu u Evropi. U bh. opštinama postoje jer je nekome odgovaralo da projekti tzv. uređenja koštaju milione maraka, umjesto da koštaju trostruko jeftinije.

Pored brojnih argumenata koje je BOSS ponudio građanima, Bosanska stranka je na svojim kandidatskim listama okupila eksperte raznih profila koji su po stručnosti i entuzijazmu spremni od opština napraviti institucije koja će raditi u interesu građana. Bosanska stranka, po kadrovskom i moralnom potencijalu, ima listu čiji su kandidati, za razliku od kandidata ostalih stranaka, imali hrabrosti da se javno oglase protiv kriminalne i katastrofalne vladavine administracija opštinskih načelnika.

Naša je želja da opštinama ne vladaju ni nacionalističke stranke, kao što su SDS SDA, HDZ i Stranka za BiH, ali ni SDP koji, takođe, deset godina participira u vlasti, odričući se sada svoje odgovornosti za sve loše što se građanima BiH dogodilo.

Naša je želja da pobjede demokratske i multietničke stranke, čiji će kadrovi imati želju da dokažu kako se opštine, kada se vole – mogu pozlatiti.

You may also like...