04. april 2000.

u povodu predstavljanja kandidata Bosanske stranke za Opštinsko vijeće SO Zenica

Bosanska stranka je putem današnje press konferencije građanima predstavila kandidate sa izborne liste stranke za Opštinsko vijeće SO Zenica.

Izborna lista Bosanske stranke potpuno je koncipirana prema nacionalnoj i polnoj strukturi stanovništva na području opštine, odnosno lista je multietnička sa velikom zastupljenošću ženskih kandidata

Poruka koju je nakon predstaljana kandidata biračima uputio Avdo Ismić, predsjednik KO BOSS-a Zenica koncipirana je na imperativu smjene aktuelne vlasti koja protivno svim principima demokratskih društava koji vladaju od Evrope do Amerike, umjesto maksimalnih osam vlada već punih deset godina – i želi još.

Demokratski svijet je odavno postavio principe da se i najbolji kadrovi poslije osam godina vlasti zamore, opuste ili podlegnu raznim iskušenjima – aktuelna vlast u BiH nikada nije niti će prihvatiti ovakve principe, pa je stoga imperativ smjene aktuelene vlasti od posebnog značaja za razvoj demokratije u BiH.

Ukoliko se dogodi da trenutna vlast dobije mandat još četiri godine, obzirom da je odlukom OSCE-a od predstojećih izbora mandat opštinskih vijećnika četiri godine, građani BiH proživljavaće i teže trenutke, prije svega komunalnih problema u opštinama na čijim područjima žive, ali i socijalne bijede zbog nemogućnosti da ostvare svoja građanska i ljudska prava čije je ostvarivanje u domenu opštinskih vlasti.

Stoga Bosanska stranka poziva sve građane Bosne i Hercegovine da na osnovu svog iskustva procijene i sankcionišu nedemokratske prakse aktuelne vlasti i da, kao što je imperativ ovih izbora – glasaju za promjene.

You may also like...