30. juli 2000.

u povodu namjere Vlade Federacije BiH da poveća poreske obaveze u oblasti pčelarske djelatnosti

Bosanska stranka poziva poslanike Doma naroda Parlamenta Federacije BiH da na sutrašnjem zasjedanju prilikom usvajanja Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga – isprave ishitrenu grešku Predstavničkog doma federalnog Parlamenta kojom se u izuzetno nepovoljan položaj dovodi pčelarstvo u Federaciji – predloženim stopama oporezivanja od 15%.

Ovakvim oporezivanjem pčelarstvo se, kao važan dio privredne djelatnosti, dovodi u izuzetno tešku situaciju jer će se razvijanjem crnog tržišta voska i meda pospješiti šverc zaraženog saća – koje će pčelarstvo dovesti u istu situaciju u kojoj se sada nalazi stočarstvo, sa velikom mogućnošću pojave pčelinje kuge, nozemoze i varoze.

Posebno zabrinjava da je Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva predložilo izmjenu poreske stope pčelarskih prerađevina bez ikakvih konsultacija sa asocijacijama pčelara i Savezom pčelara Federacije BiH.

Bosanska stranka smatra da je pčelarstvo potrebno osloboditi svih poreskih obaveza jer su pčelinji proizvodi osnovni dio zdrave prirodne hrane, prirodni lijek i dodatak kao medikamentna terapija za veliki broj bolesti.

U BiH je proizvodnja 1991. godine iznosila 594 tone meda iz 69.000 košnica, što nije bilo dovoljno za zadovoljenje domaće potrošnje. Pčelarstvo se značajno oporavilo nakon rata sa proizvodnjom u Federaciji BiH u proteklom periodu od 791 tone meda iz 69.500 košnica, te je dalja podrška neophodna da se održi i podstakne ovaj oporavak. U najvećem broju evropskih zemalja pčelarstvo je oslobođeno plaćanja poreskih obaveza i stimuliše se razvoj pčelarstva, dok se u Federaciji BiH predlaže apsurdna suprotnost.

Vlada Federacije BiH bi trebala znati da razvoj pčelarstva doprinosi i integracionim procesima u ovoj oblasti na nivou cijele BiH jer su pčelari među prvima uspostavili međuentitetsku saradnju.

You may also like...