07. august 2000.

u povodu nemara tuzlanskih opštinskih vlasti prema obavezi kontrole ispravnosti vode

Bosanska stranka upućuje javni poziv Opštinskom vijeću za održavanje vanredne sjednice kako bi se hitno usvojio program mjera za sanaciju katastrofalnog stanja gradskog vodovoda. Program mjera, pored normativa o načinu kontrole vode, mora sadržavati i moduse kako primorati nadležne opštinske organe da izvršavaju svoje obaveze vezane za redovnu kontrolu vode gradskog vodovoda.

Pored lošeg snabdijevanja vodom, koja je najčešće nečista, i miješa se sa fekalnim vodama, posebno je zabrinjavajuća učestala pojava crvi i neidentifikovanih tankih glista dužine preko 150 milimetara u gradskom vodovodu.

Kvalitet vode koja se distribuira građanima je zabrinjavajući, i sa tehnološkog i sa bakteriološkog aspekta i ukoliko se hitno ne reaguje, posljedice po zdravlje građana mogu biti fatalne, jer se pored evidentnog porasta bubrežnih oboljenja građani susreću sa epidemijama zaraznih bolesti – što je posebno zabrinjavajuće obzirom da je u Opštini već registrovana raširena pojava bruceloze i kju-groznice.

Opštinska vlast manipuliše istinom, skrivajući pred javnošću informacije o pravom stanju gradskog vodovoda, jer bi morala pravdati utrošenih preko 25 miliona DEM doniranih za rješavanje problema vodosnabdijevanja.

Bosanska stranka zahtijeva od nadležnih federalnih i kantonalnih organa donošenje mjera sa jedinstvenim normativima o načinu kontrole vode, kako bi se građanima obezbijedilo kvalitetno vodosnabdijevanje – što je jedini način da se spriječe moguće posljedice po stanovništvo, ali i manipulacija opštinskih vlasti.

Bosanska stranka zahtijeva od nadležnih tužilaštava da se procesuiraju sva odgovorna lica koja svojim nemarom ugrožavaju zdravlje građana

You may also like...