28. juni 2000.

u povodu obmanjivanja javnosti od strane portparola OSCE-a – zamjenom teza vezanih za neustavnost novih izbornih Pravila i propisa

Bosanska stranka ocjenjuje da izjave za javnost portparola OSCE-a predstavljaju novi bezuspješan pokušaj predstavnika OSCE-a da se dokaže nedokazivo – ustavnost novih Izbornih pravila i propisa, i dejtonska i ustavna utemeljenost mandata OSCE-a.

Prije svega, dokazivanje ustavnosti novih izbornih Pravila i propisa njihovom sadržanošću u propalom nacrtu stalnog izbornog zakona – predstavlja čistu zamjenu teza od strane predstavnika OSCE-a, ili njihovu neinformisanost. Stiče se dojam da predstavnici OSCE-a nisu obaviješteni o tome da je njihov prijedlog nacrta stalnog izbornog zakona već ranije odbijen od strane Parlamenta BiH kao neustavan. Dakle, javna rasprava nije provođena o novim izbornim Pravilima i propisima već o propalom prijedlogu neustavnog nacrta stalnog izbornog zakona. Obzirom da su OSCE-ova Pravila i propisi pravljeni na osnovu odbačenog neustavnog izbornog zakona, za razliku od portparola i ostalih predstavnika Misije OSCE-a u BiH, svakom advokatu i parlamentarcu je jasno da su i novi izborni propisi neustavna, antidejtonska i dezintegrirajuća materija – što je federalni poslanik Mirnes Ajanović dokazao i javnom činjeničnom usporedbom Pravila i propisa sa Dejtonskim mirovnim sporazumom i pratećim bh. ustavima. Takođe, gotovo sve političke stranke i mnogi mediji su osudili neustavnost novih Pravila i propisa PIK-a.

Ni pokušaj pravdanja OSCE-a da su izborna pravila radili vrhunski domaći i strani pravni stručnjaci ne demantuje činjenicu da su OSCE-ova Pravila i propisi neustavni. Obzirom da izborna pravila nisu usaglašena sa ustavom, postavlja se pitanje koliko su uopšte stručni eksperti koji se pominju.

Tvrdnje predstavnika OSCE-a o validnosti njihovog daljnjeg mandata u BiH na osnovu odluka Vijeća za implementaciju mira – pravno su potpuno neutemeljene, jer je opšte poznata činjenica da ni Vijeće Evrope nema ingerencije mijenjati Ustav BiH i Dejtonski mirovni sporazum. Sporazum jasno određuje da je mandat OSCE-a da organizuje prve poslijeratne izbore u BiH. Čak je u članu 2. (d) Aneksa 3 Dejtonskog sporazuma propisano da OSCE treba “da obezbijedi preduzimanje mjera za sprječavanje kršenja bilo koje odredbe ovog Sporazuma…” – a činjenica je da predstavnici Organizacije za saradnju i sigurnost u Evropi rade upravo suprotno.

Negiranje Opšteg okvirnog mirovnog sporazuma za BiH od strane OSCE-a – predstavlja i negiranje politike SAD-a prema BiH, što upućuje na zaključak da predstavnici evropskih zemalja žele nametnuti evropsku dominaciju nad balkanskim događanjima i istisnuti Sjedinjene Američke Države – što nije bio slučaj tokom rata u BiH, kada je Amerika Dejtonskim sporazumom pokazala odlučnost da zaustavi stradanje bh. naroda, a razjedinjena Evropa niti je željela spriječiti rat – niti ga je umjela zaustaviti.

Osim navedenog, čini se da je motiv za OSCE-ov uporni pokušaj protuustavnog produženja mandata po svaku cijenu – i borba za raspolaganje iznosom od preko 16 miliona maraka odobrenih za provođenje opštih izbora u BiH.

Na kraju, OSCE, a posebno njihov glasnogovornik gospođa Tanja Domi – bi trebali znati da je “jučerašnji istup Bosanske stranke” bio u povodu Međunarodnog dana borbe protiv narkomanije i zahtjeva federalnom Parlamentu za definisanje strategije u borbi protiv narkomanije.

You may also like...