24. februar 2000.

Prijedlog BOSS-a upućen Parlamentu Federacije BiH za ukidanje Zakona o amnestiji

Predsjednik Bosanske stranke i federalni poslanik Mirnes Ajanović ponudio je u parlamentarnu proceduru po hitnom postupku Prijedlog zakona o ukidanju Zakona o amnestiji.

Svrha Zakona o amnestiji bila je oslobađanje iz humanih razloga za manja krivična djela počinjena tokom rata – i ona je ispunjena, tako da bi dalje postojanje Zakona bilo usmjereno na amnestiranje teških krivičnih djela vezanih za privredni kriminal.

Zakon o amnestiji koji je usvojen na prijedlog Vlade F BiH, a za koji se u izmijenjenom obliku zalaže i SDP, kaznio je heroje rata a nagradio kriminalce.

Vlada je obmanula OHR, Ombudsmene i Parlament, kako bi amnestirala ratne profitere. Shvativši da je javnost spoznala istinu – poslanici SDP-a su, nakon BOSS-ovog prijedloga za izmjenu Zakona o amnestiji, pokušali umanjiti svoju odgovornost zbog prikrivanja obmane, nuđenjem svog amandmana. Međutim, SDP je na posljednjoj sjednici federalnog Parlamenta povukao svoj amandman na Zakon o amnestiji, čime je ostavljen još veći prostor za amnestiranje teških krivičnih djela korupcije.

Obzirom da su ponovo zaobiđena krivična djela kao što su teška krađa, ucjena, oštećenje tuđih prava, pljačka, primanje mita, kršenje zakona od strane sudije, protivzakonita naplata, prevara u službi, zloupotreba položaja ili ovlaštenja, nesavjestan rad u službi i sl. – jasno je da se radi o još jednom pokušaju da se zaštite kriminalci u redovima nacionalnih stranaka i SDP-a.

Činjenica da nije bilo direktnog TV prenosa sjednice – dodatno govori u prilog tezi da se radi o prikrivanju istine i obmanjivanju javnosti.

Postojećim Zakonom o amnestiji ne ostvaruje se ni jedna odredba Mirovnog sporazuma ili druga međunarodna obaveza, i obzirom da je Zakon već imao negativne efekte na kažnjavanje ratnih profitera i teških krivičnih djela počinjenih tokom rata u BiH – poslanik Ajanović je predložio Parlamentu hitno ukidanje Zakona o amnestiji.

BOSS očekuje da Vlada na sljedećoj sjednici Parlamenta podrži Prijedlog zakona o ukidanju Zakona o amnestiji, te pripremi informaciju o negativnim efektima dosadašnje primjene Zakona o amnestiji.

 

2. Prezentacija novog izbornog plakata Bosanske stranke

 

Na današnjoj press konferenciji prezentiran je novi izborni plakat BOSS-a pod nazivom «ZAJEDNO SMO JAČI».

1. Prijedlog BOSS-a upućen Parlamentu Federacije BiH za ukidanje Zakona o amnestiji

 

Predsjednik Bosanske stranke i federalni poslanik Mirnes Ajanović ponudio je u parlamentarnu proceduru po hitnom postupku Prijedlog zakona o ukidanju Zakona o amnestiji.

Svrha Zakona o amnestiji bila je oslobađanje iz humanih razloga za manja krivična djela počinjena tokom ratai ona je ispunjena, tako da bi dalje postojanje Zakona bilo usmjereno na amnestiranje teških krivičnih djela vezanih za privredni kriminal.

Zakon o amnestiji koji je  usvojen na prijedlog Vlade F BiH, a za koji se u izmijenjenom obliku zalaže i SDP, kaznio je heroje rata a nagradio kriminalce.

Vlada je obmanula OHR, Ombudsmene i Parlament, kako bi amnestirala ratne profitere. Shvativši da je javnost spoznala istinuposlanici SDPa su, nakon BOSSovog prijedloga za izmjenu Zakona o amnestiji, pokušali umanjiti svoju odgovornost zbog prikrivanja obmane, nuđenjem svog amandmana. Međutim, SDP je na posljednjoj sjednici federalnog Parlamenta povukao svoj amandman na Zakon o amnestiji, čime je ostavljen još veći prostor za amnestiranje teških krivičnih djela korupcije.

Obzirom da su ponovo zaobiđena krivična djela kao što su teška krađa, ucjena, oštećenje tuđih prava, pljačka, primanje mita, kršenje zakona od strane sudije, protivzakonita naplata, prevara u službi, zloupotreba položaja ili ovlaštenja, nesavjestan rad u službi i sl. – jasno je da se radi o još jednom pokušaju da se zaštite kriminalci u redovima nacionalnih stranaka i SDP-a.

Činjenica da nije bilo direktnog TV prenosa sjednicedodatno govori u prilog tezi da se radi o  prikrivanju istine i obmanjivanju javnosti.

Postojećim Zakonom o amnestiji ne ostvaruje se ni jedna odredba Mirovnog sporazuma ili druga međunarodna obaveza, i obzirom da je Zakon već imao negativne efekte na kažnjavanje ratnih profitera i teških krivičnih djela počinjenih tokom rata u BiHposlanik Ajanović je predložio Parlamentu hitno ukidanje Zakona o amnestiji.

BOSS očekuje da Vlada na sljedećoj sjednici Parlamenta podrži Prijedlog zakona o ukidanju Zakona o amnestiji, te pripremi informaciju o negativnim efektima dosadašnje primjene Zakona o amnestiji.

 

2. Prezentacija novog izbornog  plakata Bosanske stranke 

 

Na današnjoj press konferenciji prezentiran je novi izborni plakat BOSS-a pod nazivom «ZAJEDNO SMO JAČI».

You may also like...