06. april 2000.

Završna press konferencija Bosanske stranke u kampanji za lokalne izbore

Bosanska stranka je u toku sedmomjesečne predizborne kampanje za lokalne izbore u Bosni i Hercegovini, putem medija, a naročito putem neposrednog dijaloga sa građanima – na zadovoljavajući način prezentirala svoju izbornu platformu o novoj strukturi opštinskih vlasti koje će potpuno biti u službi građana BiH.

Pošto BOSS aktivno sudjeluje u izbornoj kampanji u 85 opština, u oba entiteta, analize pokazuju da opštinske vlasti na cjelokupnom prostoru BiH boluju od iste krize morala i obaveza prema građanima i njihovim potrebama. Tome doprinosi činjenica da u većem broju opština vladaju iste postave ljudi koje su vladale i prije deset godina. Ako je negdje i došlo do manjih kadrovskih promjena, to nije uticalo na okoštalost birokratije koja se prema građanima ponaša bez ikakvog poštovanja. Dovođenje u red birokratskog aparata, na nivo servisne službe koja se prema građanima mora ponašati sa usložnošću – osnovni je zadatak Bosanske stranke.

Srazmjerno maratonskim mandatima jedne vlasti, povećavaju se i rastu i kriminalne radnje koje vremenom postaju gotovo očigledne. Univerzalna demokratska načela propisuju da ni jedna postavka ljudi ne može nigdje vladati više od osam godina, koliko god da je dobra, što važi od Bila Klintona pa do svakog zapadnoevropskog političara. U našem slučaju, kada ne funkcioniše pravna država, desetogodišnje vladavine opštinama daju katastrofalne posljedice, jer vlast postaje privatna i familijarna.

Brojni primjeri otuđenja vlasti od onih koji tu vlast biraju ukazuju na realnu opasnost da jedna ista postavka ljudi ostane na vlasti punih 14 godina, što je svojstveno samo diktaturama afričkih zemalja. Pa čak i SDP, koji se navodno zalaže za promjene, dokazuje upravo suprotno – kako smatra da tamo gdje vladaju promjene nisu potrebne, iako se pod njihovom vlašću opština raspada od prljavštine, žeđi, komunalnog haosa, ali i izgradnje milionima vrijednih tržnih centara koji ne trebaju nikom osim onim što za ugovoreni posao dobijaju 10 posto.

Pošto je odlazak s vlasti nacionalističkih stranaka kao što su SDA, HDZ i Stranka za BiH, prijeko potrebna i kao takva moguća – građanima se ne smije dogoditi da naprave grešku, i da ostave na vlasti lošu vlast, ili da glasaju za, takođe, loš SDP. Građani bi trebali imati snage da unaprijede demokratiju, tako što će glasati za demokratske i multietničke stranke koje dosad nisu bile na vlasti, a koje imaju želju da pokažu kako vlast može biti mnogo bolja od ove koja je bila dosad.

Bosanska stranka smatra da je građanima Bosne i Hercegovine ponudila dovoljno argumenata na osnovu kojih se mogu opredjeliti za koga će glasati, a u svome vlastitom, građanskom, komunalnom i socijalnom interesu.

 

 

You may also like...