22. april 2000.

u povodu otvorene inicijative Bosanske stranke da se 4. maja 2000, na Partizanskom spomen-groblju u Tuzli, na 20. godišnjicu smrti Josipa Broza Tita, otkrije njegova spomen bista

Bosanska stranka, kojoj pripada dio vlasti u Opštini Tuzla, upućuje otvorenu inicijativu nadležnim opštinskim organima da se 4. maja 2000, na 20. godišnjicu smrti Josipa Broza, otkrije njegova spomen bista na Partizanskom spomen-groblju u Tuzli. Bosanska stranka je spremna za ovaj spomen jubilej pokloniti bronzano poprsje maršala Josipa Broza Tita, a Opština Tuzla bi trebala odrediti lokaciju i uložiti minimalna sredstva od 500 KM za izgradnju postamenta. Bosanska stranka, kao dio Općinskog vijeća Tuzla, jeste pokretač inicijative, ali smatra da bi Opština Tuzla, kao društveno-politička zajednica, trebala biti nosilac aktivnosti oko postavljanja i otkrivanja biste maršala Tita.

Antifašistička tradicija BiH, odnosno Tuzle koja je 2. oktobra 1943. bila prvi i najveći oslobođeni grad u porobljenoj Evropi, i kao takva simbol evropskog antifašističkog pokreta – obavezuje građane BiH, a posebno Tuzlu i Tuzlake na njegovanje uspomene na jednog od najvećih antifašista u istoriji čovječanstva, na čovjeka koji je najzaslužniji za održavanje ZAVNOBiH-a i obnavljanje državno-pravnog kontinuiteta Bosne i Hercegovine. Josip Broz Tito je otac savremene državnosti Bosne i Hercegovine, jer da on nije sačuvao tu državnost u okviru Jugoslavije, nikada Bosna i Hercegovina ne bi dobila međunarodno priznanje.

Dvije decenije od 4. maja 1980. godine su nezaobilazan povod da se Bosna i Hercegovina i njeni građani, otkrivanjem biste maršala Tita, jasno i glasno deklarišu u pogledu zahvalnosti koju dugujemo čuvaru i reformatoru bosanskohercegovačke državnosti Josipu Brozu Titu.

Uklanjanje antifašističkih simbola, koje je aktuelna vlast u ime jednonacionalnih koncepta provodila u proteklih deset godina – predstavlja prisiljavanje građana iz sva tri bh naroda da se odreknu vlastitih zasluga za rušenje fašizma u svijetu. Istorija je pokazala da narodi koji pristanu da im se oduzme prošlost, postaju narod bez budućnosti.

Bosanska stranka upućuje otvoreni poziv svim opštinskim vijećima u BiH, i SUBNOAR-u BiH, da se aktivno uključe u kampanju reinauguracije spomena na maršala Tita, odnosno antifašističkih tradicija BiH – jer antifašistička prošlost BiH mora ostati njena sadašnjost i budućnost.

You may also like...