19. oktobar 2000.

u povodu dokaza o minorizaciji Bošnjaka u Federaciji BiH od strane OSCE-a

Bosanska stranka je na današnjoj press konferenciji prezentirala skandalozne i za Bošnjake diskriminirajuće dokumente koji jasno ukazuju na narušavanje bh. multietničkog koncepta – minorizacijom Bošnjaka u Federaciji BiH od strane OSCE-a.

Prema Memorandumu OSCE-a o raspodjeli mjesta u Domu naroda federalnog Parlamenta i novodefinisanog člana 1211, neustavnih Pravila i propisa – u Posavskom, Zapadno-hercegovačkom i Hercegovačko-bosanskom kantonu, u raspodjeli mjesta u Domu naroda Parlamenta F BiH – za Bošnjake nije predviđeno nijedno mjesto.

Umjesto da Odluka o konstitutivnosti naroda bude prioritet i fundament na osnovu kojeg će OSCE izraditi ustavna i nediskriminirajuća izborna pravila – OSCE nastavlja sa neustavnim izbornim procesom, uskraćujući Bošnjacima pravo da budu konstitutivni i na svakom dijelu Federacije – smatrajući da iz tri kantona mjesta u zakonodavnoj vlasti trebaju pripasti samo HDZ-u, ili nekoj drugoj stranci sa hrvatskim nacionalnim predznakom.

Memorandum je jasan dokaz da dijelu Međunarodne zajednice više odgovara podjela BiH između Srbije i Hrvatske nego održanje njenog multietničkog bosanskog karaktera.

Memorandum OSCE-a predstavlja dio vrlo složenog sofisticiranog mehanizma kojim se obezbjeđuju legalni okviri da Bošnjaci glasaju za vlast koja će realizovati njihovo iseljavanje, njihovu ekonomsku minorizaciju, njihovu asimilaciju i svođenje na građane drugog reda – sve dok im se ne izgubi svaki trag.

S tim u vezi indikativna je i izjava Šefa Misije OSCE u BiH, Roberta Berija koji je putem medija jasno stavio do znanja da odluka Ustavnog suda za njega ne znači ništa, iako su u donošenju odluke učestvovali i međunarodni suci. Gosp Beri je bio jasan kada je tim povodom izjavio, citiramo: “Postoji rizik da ćemo provedbom odluke stvoriti skuplji sistem vlasti”, završen citat.

Bosanska stranka još jednom poziva Visokog predstavnika u BiH, Volfganga Petriča da zaustavi neustavan izborni proces i donese mjere kojima će se implementirati odluka Ustavnog suda BiH o konstitutivnosti naroda. U protivnom, građani će imati vlast konstituiranu mimo Ustava, a BiH će i dalje biti daleko od ekonomskog prosperiteta i poštivanja ljudskih prava – cementiranjem postojećeg nacionalističkog koncepta u BiH.

You may also like...