17.04.2006.

u povodu zahtjeva za izjašnjenje Ustavne komisije Parlamenta BiH o prijedlogu za odgađanje izjašnjenja o ustavnim amandmanima do objavljivanja presude po tužbi BiH

 

BOSS traži izjašnjenje Ustavne komisije Parlamenta BiH o prijedlogu Mirnesa Ajanovića iznesenom na završnoj javnoj raspravi – da se izjašnjenje o ustavnim amandmanima odgodi do objavljivanja presude po tužbi BiH protiv SCG. Priznavanjem Republike Srpske od strane Parlamenta, SDA i SDP ispunjavaju želju SDS-a da se Republika Srpska dovede u status državnosti kakav je imala BiH u bivšoj Jugoslaviji. Republika Srpska nema pravo na odcjepljenje jer nije priznata od strane BiH, ali ukoliko Parlament usvoji amandmane, onda se po međunarodnom pravu može referendumom tražiti međunarodno priznanje – države Republike Srpske. Tada velikosrpskom lobiju neće biti problem dobiti priznanje od strane Ruske Federacije, Francuske, Velike Britanije itd. Prije dobijanja tužbe koja ukida Republiku Srpsku – protudržavno je podnošenje amandmana na amandmane SDA, SDP-a, SDS-a i ostalih, obzirom da bi se time saučestvovalo sa Karadžićevim slugama u davanju međunarodnog prava Republici Srpskoj za odcjepljenje od Bosne i Hercegovine.

 

17.4.06.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

You may also like...