17.12.2003. – u povodu ponovnog nehumanog odugovlacenja isplate dugujucih penzija i invalidnina,

Press konferencija 

u povodu ponovnog nehumanog odugovlačenja isplate dugujućih penzija i invalidnina, od strane Vlade FBiH

 

Predsjednik BOSS-a i federalni poslanik Mirnes Ajanović upozorava, da je u cilju ispunjenja prioritetne obaveze isplate pola dugujuće penzije i invalidnine, federalna Vlada obavezna iskoristiti zakonsku mogućnost i hitno predložiti izmjenu, odnosno rebalans Budžeta za 2003. godinu, kako bi Parlament isti mogao usvojiti na sjednici zakazanoj za 22. decembar.

Odluka Vlade o isplati zaostale penzije i invalidnine nakon usvajanja budžeta za 2004. godinu, nije ništa drugo nego još jedan sraman i nehuman pokušaj odugovlačenja isplate penzija i invalidnina, obzirom da je od izrade nacrta do usvajanja prijedloga budžeta u oba doma Parlamenta FBiH – potrebno nekoliko mjeseci, a Vlada na ulasku u novu fiskalnu godinu – nema ni prednacrt novog budžetskog proračuna, upozorio je federalni poslanik Mirnes Ajanović.

 

17.12.2003.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

You may also like...