18. juni 2003.

u povodu zahtjeva BOSS-a Vijeću ministara BiH i OHR-u, da se predstojeća reorganizacija carinske službe uradi na regionalnim osnovama

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović je uputio poziv Vijeću ministara BiH i OHR-u, da se u procesu reorganizacije carinske službe, kojim će se broj carinskih centara smanjiti sa 19 na ukupno četiri, obavezno poštuje regionalni princip formiranja carinskih centara, a ne princip entitetskog razgraničenja.

Činjenica je, da je kompletna postojeća cestovna i privredna infrastruktura BiH decenijama građena u skladu sa potrebama četiri postojeće regije – sarajevske, mostarske, banjalučke i tuzlanske, pa je logično da se jedinstvena carinska služba BiH uspostavlja prema regionalnim kriterijima i potrebama – čime bi se privrednicima svih opština obezbijedio jednak kvalitetan servisa i usluga, odnosno jednako uprošten i brz proces carinjenja roba, istakao je predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović.

You may also like...