19. januar 2000.

u povodu zahtjeva ministru Federalnog ministarstva pravde za hitno formiranje Kancelarije državnog tužilaštva u Tuzli

Bosanska stranka je dana 18.11.1999 god. Federalnom tužiocu, Sulji Babiću, pod brojem KTA 278/99 podnijela Krivičnu prijavu protiv Dijane Milić, sutkinje Opštinskog suda u Tuzli, a zbog počinjenog krivičnog djela iz člana 365. KZ FBiH, kršenja zakona od strane sudije. Prijavljena sutkinja Milić je mimo akta Federalnog ministra pravde broj 01-384/99 od 10.09.1999 god., mimo spoznaja iz podnesaka Federalnog poslanika Ajanović Mirnesa upućenih Opštinskom sudu Tuzla u dane 26.06.1999 god i 02.07 1999 god. iz kojih je vidljivo da g. Ajanović uživa Parlamentarni imunitet, ipak izdala nalog za njegovo prinudno dovođenje. Na ovaj način sutkinja Milić je prekršila Zakon u namjeri da uguši jačanje opozicionih partija. U tom svjetlu je i Odluka o zatvaranju istrage ombdusmana Federacije broj T-1045/99-III iz koje je vidljivo da je samim činom izdavanja naredbe za privođenje Federalnog poslanika Ajanovića došlo do ograničenja njegovih prava i sloboda građana, kao što je sloboda kretanja, ponašanja i sl. Pored ovoga Bosanska stranka je uz krivičnu prijavu koncentrisala još niz materijalnih dokaza koji su odmah morali prouzročiti podizanje optužnice protiv sutkinje Milić Dijane. Opštinski tužilac umjesto da podnese zahtjev za sprovođenje istrage protiv sutkinje Milić Dijane, ili da optužnim prijedlogom odmah procesuira sutkinju Milić – zataškava kompletan slučaj, čime pokazuje da je jedna od karika u lancu kršenja Ustava i Zakona, koje se očigledno dešava u tuzlanskom pravosuđu.

Umjesto da sutkinju Milić stave na optuženičku klupu zbog zloupotrebe sudijske funkcije koju je počinila, nositelji pravosudnih funkcija u Tuzli daju joj neviđen medijski publicitet i izdižu je iznad Ustava i Zakona. Stoga je Bosanska stranka uputila Ministru Čolak Bariši zahtjev za izjašnjavanje – da li su ova tužilaštva i sudovi javni, jer se iz ovog primjera o samo jednom dijelu rada Ize Tankića, Šabana Mujčinovića, Šesenama Ćosića i Dijane Milić može sasvim drugčije zaključiti.

Bosanska stranka je tim povodom, 17. januara tekuće godine, ministru Čolak Bariši uputila zahtjev da se u Tuzli hitno otvori Kancelarija državnog tužilaštva – kako bi se sankcionisao pravni javašluk i razbojništvo u Tuzlanskom javnom pravosuđu.

You may also like...