25. januar 2000.

u povodu prijedloga za reviziju Dejtonskog sporazuma

Bosanska stranka smatra neprihvatljivim prijedloge izmjene Dejtonskog sporazuma u aktuelnom političkom trenutku. Teška političko-ekonomska situacija u kojoj se nalazi Bosna i Hercegovina nije posljedica loše koncipiranog Dejtonskog sporazuma, već nedostatka političke volje aktuelne vlasti da se sporazum provodi. Obzirom da Dejton nisu potpisivali bosanski Srbi i bosanski Hrvati sa Bošnjacima, već predsjednik RH koji je propagirao i provodio politiku protiv integriteta BiH i predsjednik SRJ koji je optužen za ratne zločine – jasno je da su u BiH provođene njihove političke opcije, a ne Dejtonski sporazum.

Eksponenti takvih političkih snaga, uključujući i tzv. opoziciju, nisu htjeli prihvatiti Lisabonski sporazum kojim se mogao izbjeći rat i koji je u tadašnjem političkom trenutku bio prihvatljiviji nego Dejtonski sporazum kojim se okončavao rat. Neprihvatanje Lisabonskog sporazuma, koji je, bez rata, nudio sve zajedničke institucije na državnom nivou, a entitetima davao ovlasti koje danas imaju opštine, jasno pokazuje zašto se i Dejton provodi mlako i sporo – zbog želje da se održi stanje koje će što duže zadržati trenutnu političku garnituru na vlasti. Odatle i zahtjevi za izmjenu Dejtonskog sporazuma predstavljaju pokušaj da se dobije na vremenu za otezanje oko još jednog dogovora – što je idealna klima za uzgoj političara aktuelne vlasti i tzv. opozicije.

Stoga, eventualna izmjena Dejtonskog sporazuma moguća je samo u uslovima promjene političke klime, odnosno dolaska na vlast novih političkih snaga koje su sposobne štititi interese svih bh. građana – i samim tim praviti trajna konstruktivna rješenja zasnovana na konsenzusu.

You may also like...