08. februar 2000.

u povodu Prijedloga zakona o izmjeni i dopuni zakona o otkupu stanova na kojima postoji stanarsko pravo, kojim se produžava rok za otkup stana za dvanaest mjeseci

Federalni poslanik i predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović je Parlamentu Federacije BiH uputio Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni zakona o otkupu stanova na kojima postoji stanarsko pravo, kojim se rok za otkup produžava za dvanaest mjeseci, odnosno do prestanka eventualnih slučajeva koji iz bilo kojeg razloga sprečavaju otkup stana.

U Zakonu o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo («Službene novine Federacije BiH», broj: 27/97) u članu 7. briše se stav 2. i mijenja novim stavom:  «Zahtjev iz stava 1. ovog člana podnosi se u roku od trideset mjeseci od dana primjene ovog zakona, a ukoliko postoji slučaj koji po bilo kojem osnovu onemogućava da se izvrši otkup stana i ukoliko ne zavisi od volje nosioca stanarskog prava, odnosno korisnika stana, u roku od dva mjeseca od dana prestanka slučaja. Ugovor o kupoprodaji stana (u daljem tekstu: ugovor) mora se zaključiti u roku od tri mjeseca od dana podnošenja zahtjeva za otkup stana.».

Apsolutno su neopravdane i nemoralne tvrdnje predstavnika Vlade Federacije BiH         prema kojima nema više razloga za produžavanje roka za otkup nespornih stanova. Bosanska stranka upozorava da postoji niz razloga zbog kojih je neophodno produžiti rok za otkup stanova na kojima postoji stanarsko pravo.

To je prije svega proces podjele certifikata sa kojom se kasnilo i koja ni do danas nije potpuno završena – a za šta krivicu ne snose građani. Nadalje, naša stvarnost je da građani nemaju niti posla, niti plata niti penzija – pa prema tome nikakvih materijalnih pretpostavki za otkup stana.

Uz sve navedeno, građani su suočeni i sa ucjenama opštinskih vlasti da plate zastarjele stanarine, što prema zakonu nisu dužni – a što ih materijalno sprečava da sklope ugovor o kupoprodaji stana.

Stavovi koje zastupa federalna Vlada predstavljaju otimačinu stambenih jedinica za koje su građani izdvajali sredstva čitav svoj radni vijek.

You may also like...