19.07.1999.

Saopštenje za javnost

u povodu ponovnog zahtjeva BOSS-a Ministarstvu za rad, socijalnu politiku i izbjeglice da se ukine Odluka Upravnog odbora JU “Dom penzionera” Tuzla o izbacivanju penzionera na ulicu

BOSS Logo 1

Bosanska stranka je početkom protekle sedmice uputila saopštenje za javnost,  u povodu Odluke Upravnog odbora JU “Dom penzionera” Tuzla o uvođenju obaveznog plaćanja pune cijene troškova smještaja korisnicima prava na penziju.

Bosanska stranka je zatražila hitnu intervenciju nadležnog kantonalnog Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjegla lica sa zahtjevom za ukidanje Odluke kojom se penzioneri koji ne mogu platiti traženi iznos bukvalno izbacuju na ulicu. Ovakav čin je nedopustiv jer je riječ o ljudima koji ne mogu ni na koji način obezbijediti dodatna sredstva da bi uplatili traženi iznos.

Bosanska stranka ponovo upozorava nadležne institucije da hitno ukinu ovu i sa moralnog aspekta – posebno sramnu odluku zbog toga što su penzioneri za vrijeme svog radnog vijeka odvajanjem za socijalnu zaštitu, između ostalog, izgradili i ovaj dom penzionera, koji im se oduzima i komercijalizuje.

Bosanska stranka podsjeća da je do sada bila praksa da sklapanjem ugovora sa domom penzionera svaki penzioner ima ravnopravan tretman, odnosno smještaj i potpunu njegu, bez obzira na visinu penzije.

Bosanska stranka još jednom upozorava da postoje socijalne kategorije u društvu čiji se tretman ne može komercijalizovati, a riječ je prvenstveno o socijalnoj i zdravstvenoj zaštiti, o brizi za djecu, bolesne i penzionere.

19.07.1999.

You may also like...