28,10.1999.

Saopštenje za javnost

u povodu indiferentnog odnosa Ministarstva zdravstva i Ministarstva za rad socijalnu politiku i izbjeglice u Vladi Zeničko-dobojskog Kantona, prema problemu masovnog odlaska zdravstvenih radnika

BOSS Logo 1

Bosanska stranka ponovo poziva Vladu i nadležna ministarstva Zeničko-dobojskog Kantona da poduzmu hitne mjere za poboljšanje ekonomskog položaja zdravstvenih radnika ovog kantona. Neshvatljivo je da su Ministarstvo zdravstva i Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice u Vladi ZE-DO Kantona, za problem masovnog odlaska zeničkih zdravstvenih radnika u Saudijsku Arabiju saznali tek iz sredstava informisanja. Niti sada, nakon objavljenih službenih podataka o nekoliko desetina dozvola za rad koje su izdate zdravstvenim radnicima Zeničko-dobojskog kantona od strane nadležnog organa iz Saudijske Arabije, kantonalna ministarstva i vlada ne poduzimaju ništa. Takav način vođenja politike je zdravstvo i građane ZE-DO kantona i doveo u težak položaj.

Ukoliko nadležni kantonalni organi hitno ne poduzmu korake za sanaciju stanja u zdravstvu, Bosanska stranka upozorava da će nastala situacija u zdravstvu ZE-DO Kantona postati evropski presedan u oblasti položaja zdravstvenih radnika. Građani ovog kantona će na taj način, nepravedno biti izjednačeni sa populacijama najsiromašnijih zemalja u svijetu, gdje je bijeda, pa tako i bolest, izuzetno blizu a najbliža liječnička pomoć najmanje stotinu kilometara daleko.

28.10.1999.

You may also like...