26.10.1999.

Saopštenje za javnost

u povodu najavljenog protesta udruženja RVI

BOSS Logo 1

Bosanska stranka poziva Vladu Federacije BiH da hitno poduzme aktivnosti na rješavanju alarmantno loše ekonomske situacije u kojoj se već dugo vremena nalazi populacija ratnih vojnih invalida. Blokada zgrade Vlade F BiH, koju je najavilo udruženje RVI Zeničko-dobojskog kantona, opravdani je socijalni bunt ljudi koji su umanjili svoju fizičku sposobnost boreći se za BiH.

Vlast koja danas stoluje u luksuznim kabinetima zgrade Vlade F BiH trebala bi postati svjesna da postoji samo zahvaljujući borcima za BiH od kojih su danas mnogi, kao invalidi rata, prinuđeni da mole za ono što im pripada.

Bosanska stranka podsjeća Vladu federacije da je mandat dobila kako bi prvenstveno vodila brigu o onima koji više ne mogu brinuti sami o sebi, a to su, među prvima, ratni vojni invalidi.

26.10.1999.

You may also like...