06.07.1999.

Saopštenje za javnost

u povodu nastavljanja uslovljavanja otkupa stanova protuzakonitom naplatom stanarina

BOSS Logo 1

Predsjednik Bosanske stranke i poslanik u Parlamentu Federacije BiH, Mirnes Ajanović je u povodu uslovljavanja otkupa stanova protuzakonitom naplatom zastarjelih stanarina, 7. aprila 1999. postavio poslaničko pitanje Vladi Federacije BiH, na osnovu kojeg je u dostavljenom odgovoru, 24. maja 1999., naznačeno da se ne može ni u kojem slučaju uslovljavati otkup stanova plaćanjem stanarina.

Međutim, s obzirom da još uvijek traje ucjenjivačko i protuzakonito uslovljavanje otkupa stanova, koje su građani, uostalom, već platili, Bosanska stranka ponovo upozorava nadležne opštinske organe da Zakonom o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo (“Službene novine Federacije BiH” br. 27/97 i 11/98) ni jednom odredbom nije propisano da je građanin dužan prilikom podnošenja zahtjeva za otkup stana dostaviti dokaz o uplaćenoj stanarini.

Takođe, Ministarstvo prostornog uređenja Federacije BiH u više navrata je, kako stoji u odgovoru na poslaničko pitanje Mirnesa Ajanovića, pismenim putem ili u neposrednim kontaktima sa nadležnim pravobraniteljima ukazivalo na nepravilno postupanje kod rješavanja zahtjeva za otkup stanova.

S obzirom da se i dalje vrši nezakonita naplata zaostalih računa, Bosanska stranka u cilju zaustavljanja dosadašnje nezakonite prakse u rješavanju zahtjeva za otkup stanova – zahtijeva od nadležnih međunarodnih i domaćih organa da se imenuju i sankcionišu sva odgovorna lica koja su zloupotrebom službenog položaja ostvarila protivzakonitu dobit.

06.07.1999.

You may also like...