19.07.2003. – u povodu potpisivanja Protokola o saradnji

IZVJEŠTAJ SREDSTVIMA INFORMISANJA

u povodu potpisivanja Protokola o saradnji – između predstavnika BOSS-a i predstavnika Udruženja penzionera/umirovljenika FBiH

Predsjednik BOSS-a i federalni poslanik Mirnes Ajanović, u ime svih poslanika BOSS-a na opštinskom, kantonalnom, federalnom i državnom nivou, potpisao je sa predstavnicima Udruženjenja penzionera/umirovljenika FBiH – Protokol o saradnji.

Protokolom je predviđeno, da će predstavnici BOSS-a u skladu sa svojim Programom mjera za unaprjeđenje i zaštitu penzionerskog standarda, na svim nivoima zakonodavne vlasti aktivno djelovati na poboljšanju sadašnjeg statusa penzionerske populacije, te da će politički djelovati u skladu sa aktualnim zahtjevima i potrebama Udruženja penzionera.

BOSS će i dalje aktivno i institucionalno provoditi politiku kojoj je glavni cilj primorati vlast – da usklađivanjem rasta penzija sa rastom plata, vrati stečena prava penzionera, istakao je prilikom današnjeg potpisivanja Protokola predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović.

 

19.7.2003.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

You may also like...