20.12.2017. – u povodu otvorenog pisma predsjednika BOSS-a Mirnesa Ajanovića predsjedniku SDP-a Nerminu Nikšiću

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović uputio je otvoreno pismo predsjedniku SDP-a Nerminu Nikšiću, u kojem ga obavještava o namjeri predsjednika Gradskog odbora SDP-a Tuzla Slađana Ilića da se, u saradnji sa gradonačelnikom Jasminom Imamovićem i vijećnikom Edimom Kadićem, na sjednici Gradskog vijeća zakazanoj za 22. decembar, legalizuje nezakonito poslovanje Javne zdravstvene ustanove Gradske apoteke Tuzla u iznosu od preko 20 miliona maraka. U materijalima Izvještaja o radu JZU Gradske apoteke Tuzla za 2016. godinu, navedeno je u informaciji direktorice Aide Nišić da im je prilikom nabavke lijekova Zakon o javnim nabavkama BiH predstavljao određene probleme, pa su ga samoinicijativno odlučili ne primjenjivati, uz dostavljanje mišljenja Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva Republike Hrvatske da dvije apoteke iz Koprivnice i Zagreba nisu obavezne primjenjivati Zakon o javnoj nabavi Republike Hrvatske!?
Zakonom o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH”, br: 39/14) u članu 4. stav 3. definisano je, citiramo: “Agencija donosi pravilnik koji sadrži listu ugovornih organa po kategorijama koji su obavezni primjenjivati ovaj zakon”, završen citat, a u Pravilniku (“Službeni glasnik BiH”, br: 21/15) propisano je da su institucije zdravstva u obavezi primjenjivati Zakon o javnim nabavkama. Zakonom o zdravstvenoj zaštiti FBiH (“Sl. novine FBiH”, br: 46/10) propisano je u članu 44., citiramo: “Apotekarska djelatnost je dio zdravstvene djelatnosti”, završen citat. Agencija za javne nabavke BiH je aktom (broj: 03-02-1-1258-1/15 od 6. 4. 2015. godine) obavijestila JZU Gradske apoteke Tuzla da su prilikom nabavke lijekova dužni provesti postupak javnih nabavki, što uz sve naprijed navedeno nedvosmisleno jasno dokazuje nezakonito poslovanje koje je odgovornim licima omogućilo protivpravnu dobit od preko milion maraka. Međutim, SDP namjerava sa vijećnikom Edimom Kadićem, koji je komercijalni direktor JZU Gradske apoteke Tuzla, legalizovati nezakonito poslovanje i pored činjenice da je Državna agencija za istrage i zaštitu (SIPA) dostavila Gradskom vijeću Tuzla obavijest (od 4. 12. 2017. godine, broj: 16-17-04-1-8206/17 u vezi krivične prijave protiv JZU Gradske apoteke Tuzla), citiramo: “obavljen je razgovor sa postupajućim tužiocem Kantonalnog tužilaštva TK, obzirom da se radi o krivičnim djelima iz nadležnosti Krivičnog zakona Federacije BiH i da su već započete istražne aktivnosti”.
Poštovani predsjedniče SDP-a, Nermine Nikšiću, Vaša dužnost je da javnost izvijestite o Vašem stavu u vezi skandalozne i sramne namjere SDP-a da legalizuje nezakonito poslovanje javne ustanove u iznosu od preko 20 miliona maraka, i da odgovorite da li je to ta bolja budućnost koju u ime SDP-a nude članovi Glavnog odbora Slađan Ilić i Jasmin Imamović kao alternativu teškom prethodnom i aktuelnom političkom stanju, istakao je predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović.

20.12.2017.

You may also like...