21.11.2014.

Press konferencija

u povodu usvojene inicijative BOSS-a da se traži izmjena Zakona o porezu na dodatnu vrijednost na način da se uplata PDV-a vrši tek nakon što se izvrši i naplati usluga odnosno prodaja

LOGO - 20 godina

Na sjednici Gradskog vijeća Tuzla ponovo je djelovano u interesu svih građana BiH, te je usvojena inicijativa predsjednika Kluba vijećnika BOSS-a Mirnesa Ajanovića da se traži izmjena Zakona o porezu na dodatnu vrijednost, na način da se uplata PDV-a vrši tek nakon što se izvrši i naplati usluga odnosno prodaja. Pokazalo se da je obaveza plaćanja PDV-a po izdavanju fakture, a prije naplate novca za izvršenu uslugu ili prodaju proizvoda – rezultirala uništenjem desetina hiljada radnih mjesta, jer brojni privrednici nisu mogli poslovno preživjeti apsurdnu obavezu plaćanja poreza unaprijed. Gradsko vijeće je na prijedlog Mirnesa Ajanovića usvojilo sljedeći zaključak: “Pokreće se inicijativa Vijeću ministara i Parlamentarnoj skupštini BiH za izmjenu Zakona o porezu na dodanu vrijednost, na način da poreska obaveza plaćanja PDV-a nastaje nakon plaćanja fakture, a ne kao što je to do sada bilo u momentu ispostavljanja fakture. Gradsko vijeće Grada Tuzle smatra da treba sagledati mogućnosti za smanjenje stope PDV-a, kako bi se povećala potrošnja i time olakšalo privrednim subjektima u poslovanju.”

21.11.2014.

You may also like...