22. avgust 2003.

u povodu akta kojim je Vlada FBiH federalnom MUP-u na nadležno postupanje dostavila zahtjev BOSS-a – za reaktivaciju jedinice specijalne policije i poduzimanje vanrednih mjera

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović, uputio je otvoreni poziv ministru federalnog MUP-a Mevludinu Haliloviću, da za Vladu FBiH, u skladu sa zahtjevom BOSS-a, hitno pripremi zahtjev za reaktiviranje raspuštene jedinice specijalne policije i poduzimanje vanrednih mjera – u cilju prevencije i saniranja narušene bezbjednosne situacije u FBiH.

Vlada FBiH je donijela akt (broj: 03-04-932/2003), putem kojeg je federalnom MUP-u na nadležno postupanje dostavila zahtjev BOSS-a, kako bi MUP u skladu sa istim za federalnu Vladu pripremio prijedlog – za ponovno formiranje raspuštene jedinice specijalne policije i poduzimanje vanrednih mjera, koje će Policiji omogućiti efikasnu prevenciju eventualnog narušavanja bezbjednosne situcije.

You may also like...