23. maj 2002.

u povodu zahtjeva Bosanske stranke Opštinskom vijeću – za hitno poduzimanje mjera u cilju zaštite osnovnih prava građana

Bosanska stranka oštro osuđuje nerad pojedinih službi Opštine Tuzla, koje uz postojeću sporost u rješavanju predmeta građana sve više opstruiraju rad drugih opštinskih organa, kao što su komisije i odbori.

Najdrastičnije posljedice ovakve prakse ogledaju se kroz kršenje i usporavanje ostvarenja pripadajućih prava za građane.

Bosanska stranka zahtijeva od načelnika i Opštinskog vijeća hitno poduzimanje mjera u cilju zaštite osnovnih prava građana i normalizacije funkcionisanja opštinskih komisija i odbora.

You may also like...