29. maj 2002.

u povodu zahtjeva BOSS-a da se Zakon kojim se skraćuje vojni rok odmah stavi u proceduru objave u Službenim novinama

Nakon trogodišnjeg zalaganja federalnog poslanika Bosanske stranke Mirnesa Ajanovića, za izmjene zakona o skraćenju služenja vojnog roka, na jučerašnjoj sjednici Doma naroda Parlamenta Federacije BiH, konačno je usvojen Zakon kojim se vojni rok skraćuje na šest mjeseci, sa mogućnošću dodatnog skraćenja od još 45 dana.

Obzirom da je usvajanje Zakona kojim je skraćen vojni rok nedopustivo dugo trajalo, Bosanska stranka poziva nadležne organe Parlamenta, Predsjednika Federacije i Vladu da se Zakon odmah stavi u proceduru izrade izvornika zakona, ukaza i objave zakona u Službenim novinama.

Bosanska stranka poziva Vladu Federacije da odmah nakon objave Zakona, u skladu sa zakonskim mogućnostima, izvrši dodatno skraćenje vojnog roka od 45 dana, kako bi do polovine juna i februarska klasa vojnika mogla ići kućama.

You may also like...