13. juni 2002.

u povodu zahtjeva MUP-u TK za dostavljanje podataka o nanošenju teških tjelesnih povreda članu Glavnog odbora BOSS-a Danijelu Senkiću od strane aktivista SDP-a i SDA

Član Glavnog odbora Bosanske stranke Faruk Balijagić, uputio je zahtjev MUP-u TK za dostavu podataka o nanošenju teških tjelesnih povreda, koje su mogle rezultirati ugrožavanjem života Danijela Senkića, člana Glavnog odbora BOSS-a i člana povjereničkog odbora MZ Šićki Brod, od strane aktivista SDP-a i SDA.

Obzirom da se ovo krivično djelo, koje su počinili članovi Povjereničkog odbora MZ Šićki Brod iz SDP-a i SDA – goni po službenoj dužnosti, i da je Krivičnim zakonom FBiH predviđena kazna zatvora u trajanju od jedne do deset godina – Bosanska stranka zahtijeva iscrpan izvještaj o mjerama koje je MUP poduzeo u ovom slučaju.

You may also like...