20. maj 2002.

u povodu novog akta Tužilaštva kojim se ponovno potvrđuje zakonitost korištenja stana predsjednika Bosanske stranke mir

Opštinsko tužilaštvo Tuzla je, na zahtjev Bosanske stranke za dostavu decidnog stava Tužilaštva u povodu legalnosti stana predsjednika BOSS-a Mirnesa Ajanovića – danas dostavilo obavještenje u kome se kaže sljedeće: (citat) “Povodom Vašeg traženja, obavještavamo Vas da u cijelosti ostajemo kod našeg izjašnjenja Kt. broj 679/01 od 12.5.2002. godine te do danas (20.5.2002.g.) nema nikakvih novih činjenica i dokaza koje bi promijenile tužilačku odluku”.

Današnjim aktom Tužilaštva, potvrđen je raniji akt od 12.5.2002. u kome je   naznačeno: (citat) “Prikupili smo potrebna obavještenja i dokumentaciju, (…) na osnovu prikupljenih izvještaja i podataka nismo našli osnova za pokretanje krivičnog postupka protiv Mirnesa Ajanovića niti nekog od službenih lica.”

Dakle, i ovim su aktom u potpunosti demantovane ponovljene manipulacije od strane nekih medija, čime su neki novinari perfidno pokušali dovesti u pitanje i akt Tužilaštva kojim je već ranije potvrđeno da je Mirnes Ajanović legalni korisnik stana.

U prilogu dostavljamo dopis Tužilaštva.

You may also like...