24. decembar 2002.

u povodu vijesti o uništavanju pasa lutalica na području opštine Bugojno, objavljene u programu RTV Bugojno 19.12.2002. godine

Bosanska stranka u povodu nezakonitog uništavanja pasa lutalica u Bugojnu, upozorava da Komunalno preduzeće Bugojno ne radi u skladu sa važećim Pravilnikom o načinu držanja pasa i mačaka objavljenim u Službenim novinama SBK od 21.12.2001. godine.

Predsjednik Opštinskog odbora BOSS-a Bugojno, Namir Haračić, ističe da nepostupanje u skladu sa pozitivnim propisima i uništavanjem pasa lutalica od strane navodnog “osposobljenog tima”, dovodi građane u veću opasnost nego što je izazivaju psi lutalice. Profesor Haračić je naglasio da je Bosanska stranka za rješavanja problema pasa lutalica, ali se isto mora provoditi na zakonit način propisan članovima 19., 20. i 21. Pravilnika o načinu držanja pasa i mačaka.

Bosanska stranka zahtijeva da se djelovanje Komunalnog preduzeća Bugojno uskladi sa zakonskim odredbama, a obzirom da se radi o krivičnom djelu izazivanja opšte opasnosti za građane, poziva nadležne organe da poduzmu potrebne mjere, a Veterinarsku inspekciju da u skladu sa članom 26. Pravilnika o načinu držanja pasa i mačaka – izvrši nadzor nad mjerama koje nezakonito i samovoljno vrši direktor Komunalnog preduzeća Bugojno, kao i navodni osposobljeni stručni tim.

You may also like...