20. decembar 2002.

u povodu današnjeg sastanka predstavnika OHR-a i predsjednika stranaka zastupljenih u Parlamentarnoj skupštini BiH

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović je u povodu sastanka predstavnika OHR-a i predsjednika stranaka zastupljenih u Parlamentarnoj skupštini BiH, u cilju razgovora o Prednacrtu zakona o ministarstvima BiH, izvijestio višeg zamjenika visokog predstavnika za BiH gospodina Gerharda Envera Schrombgensa, da BOSS ne želi prisustvovati današnjem sastanku.

Mirnes Ajanović je istakao da je riječ o protestu BOSS-a, zbog članova radne grupe za izradu zakona, koja je sastavljena od predstavnika Stranke za BiH i NHI, obzirom da su prilikom izrade Zakona o vijeću ministara BiH, nasuprot obavezama BiH za uključivanje u evro-atlantske integracije, predstavnici Stranke za BiH i NHI – onemogućili da se u usaglašeni Nacrt zakona o Vijeću ministara BiH – uvrsti odredba o formiranju ministarstva odbrane na nivou države.

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović ponovo je osudio reakcionarno djelovanje antibosanski nastrojenih predstavnika Stranke za BiH i Nove hrvatske inicijative, koji su sprječavanjem formiranja državnog ministarstva odbrane – zadali težak udarac građanima i vitalnim interesima BiH.

You may also like...