23.04.1999.

Saopštenje za javnost

u povodu inicijative Bosanske stranke za hitnu reformu osnovnog i srednjeg obrazovanja

BOSS Logo 1

U skladu sa svojim programskim opredjeljenjima, Bosanska stranka ponovo inicira reformu osnovnog i srednjeg obrazovanja u Federaciji BiH i u Republici Srpskoj, iz razloga što se ove vitalne obrazovne institucije već dugi niz godina nalaze u neprihvatljivom položaju.

Pored teške materijalne situacije, koja se najviše reflektuje na mizernim platama nastavnika, učenici su opterećeni preopširnim nastavnim programima koji nisu primjereni njihovom uzrastu i koji se gotovo i neuspijevaju realizovati, jer su djeca u nižim razredima prisiljena da uče gradiva koja su njihovi roditelji učili u višim razredima.

Prema već utvrđenim pedagoško-psihološkim zakonitostima, previše zahtijevno učenje oduzima djeci u cijelosti najljepši i najvažniji dio života – djetinjstvo i dječiju igru, što se kasnije može negativno odraziti u sazrijevanju i formiranju njihove ličnosti.

Uzimajući u obzir i druge nedostatke nastavnih programskih sadržaja, Bosanska stranka se poziva i na skorašnju reviziju udžbenika koja je izvršena od međunarodne zajednice, i čiji je stav da se mnogi udžbenici moraju ponovo štampati, jer u sebi sadrže pristrasnost i nacionalističku ideologiju.

Od nadležnih državnih organa i Prosvjetno pedagoškog zavoda Federacije BiH i Republike Srpske, Bosanska stranka zahtijeva da se pod hitno pristupi izgradi novih nastavnih programa – u skladu sa zapadnim standardima, koji će biti primjereni učeničkom uzrastu i imati objektivan pristup u vaspitno-odgojnom procesu.

S obzirom da je jedan od 15 uslova koje naša zemlja treba da ispuni, ako želi da se priključi evropskoj asocijaciji država, i reforma obrazovnog sistema, Bosanska stranka apeluje na javnost za podršku u realizaciji ove inicijative.

23.04.1999.

You may also like...