25.09.2002. – u povodu prijedloga Bosanske stranke visokom predstavniku

Press konferencija

u povodu prijedloga Bosanske stranke visokom predstavniku Pediju Ešdaunu – da se građanima koji nisu registrovani kao birači, omogući glasanje sa ličnom kartom

Muhamed Moranjkić, kandidat Bosanske stranka za Parlament BiH izrazio je podršku visokom predstavniku Pediju Ešdaunu u kampanji međunarodne zajednice i nevladinih organizacija za masovan izlazak na izbore, te obrazložio prijedlog da se za neregistrovane birače produži proces registracije do izbora.

Muhamed Moranjkić je zatražio od visokog predstavnika da se uz produžetak procesa registracije, neregistrovanim biračima omogući glasanje kroz formu nepotvrđenog glasačkog listića kako bi se izbjegle eventualne manipulcije glasovima.

Kako je naglasio Saša Nišandžić, kandidat BOSS-a za Parlament FBiH, visoki predstavnik je jedini ovlašten za neposrednu izmjenu odredbi Izbornog zakona BiH, što u kombinaciji sa analizama koje predviđaju slab odziv birača, stvara preduslov za logičan potez hitnog produženja registracije birača.

Saša Nišandžić ističe, da je za uspjeh izbornog procesa neophodno da se omogući glasanje svim građanima sa pravom glasa koji posjeduju ličnu kartu, a koji će, moguće, potaknuti kampanjom za izlazak na izbore, željeti da glasaju.

 

25.09.2002.

 

 

You may also like...