27. septembar 2003.

u povodu novih mjera kojima BOSS-a nastavlja kampanju za suprotstavljanje marginalizaciji Tuzle

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović, u sklopu nastavka BOSS-ove kampanje za suprotstavljanje marginalizaciji Tuzle, dostavio je OV-u Tuzla zahtjev, da se u okviru dnevnog reda 35. sjednice, razmatraju pitanja od krucijalne važnosti za građane Tuzle.

BOSS je još prije dva mjeseca dostavio inicijative sa kompletnim materijalima:                  za suprotstavljane OV-a Tuzla tzv. carinskoj reformi kojom se ukida Carinski centar u Tuzli; za usvajanje mjera u cilju rješavanja stambene problematike boračke populacije; za donošenje odluke o obilasku svih mjesnih zajednica opštine, u cilju saniranja postojećih infrastrukturnih i drugih problema; za donošenje mjera za povećanje obima pomoći za najugroženije građane Tuzle; te za donošenje mjera za poboljšanje materijalnog i socijalnog položaja penzionera.

BOSS upozorava da je neprihvatljivo, da Kolegij predsjedavajućeg Vijeća ovim inicijativama daje drugorazredni značaj, izbjegavajući da ih stavi kao redovne tačke dnevnog reda, obzirom da to predstavlja nedopustivo pružanje podrške politici slabljenja strateškog položaja Tuzle u Federaciji BiH i BiH uopšte.

You may also like...