30. septembar 2003.

u povodu podrške BOSS-a opravdanim zahtjevima penzionera

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović, izražava punu podršku opravdanim zahtjevima penzionera, te najoštrije osuđuje indolentan odnos Vlade FBiH, koja sramotno, uprkos blagovremenom upozorenju na hitnost rješavanja nagomilanih penzionerskih problema, nije ispunila ni minimum opravdanih penzionerskih zahtjeva, čime ih je primorala da svoja prava moraju tražiti putem javnih protesta.

I ovaj najnoviji primjer ophođenja Vlade FBiH prema penzionerima, predstavlja ilustraciju nehumanosti vlasti, kojoj ni sutrašnji Međunarodni dan starih lica nije povod – da preispita svoj odnos prema najstarijoj populaciji, koja se nalazi u najtežoj ekonomskoj i socijalnoj situaciji.

You may also like...